Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2005

Hans Blix Dag Hammarskjöldföreläser

Som förste svensk håller Hans Blix årets Dag Hammarskjöldföreläsning i universitetsaulan den 19 september. Han kommer att tala om FN-reformer och global nedrustning.

Hans Blix, generaldirektör, politiker, författare, vapeninspektör och nu senast ordförande i Internationella kommissionen om massförstörelsevapen. Den 19 september kommer han till sin födelsestad Uppsala för att hålla den åttonde Dag Hammarskjöldföreläsningen. Det är första gången en svensk håller den offentliga föreläsningen, som är ett samarrangemang mellan Uppsala universitet och Dag Hammarskjölds minnesfond.

– Hans Blix arbetar inom ett område som Dag Hammarskjöld bedömde som mycket viktigt, folkrätten. Han har gjort stora insatser inom FN-systemet vilket gör honom till en speciellt passande föreläsare i år med tanke på att det i år är 100-årsjubileum av Dag Hammarskjölds födelse och FN:s 60-årsjubileum, säger Olle Nordberg, kanslichef vid Dag Hammarskjölds minnesfond.

Hans Blix började sin karriär med en juristexamen vid Uppsala universitet 1951 och doktorerade sedan vid Cambridge och Stockholms universitet. Från tidigt 60-tal tjänstgjorde han på UD, bland annat som utrikesråd, statssekreterare och ledamot av svenska nedrustningsdelegationen. 1978-79 var han Sveriges utrikesminister. 1981 lämnade Hans Blix UD för att bli generaldirektör för IAEA, International Atomic Energy Agency.

År 2000 utsågs Blix till chef för FN:s vapeninspektion i Irak då landet misstänktes för att ha utvecklat massförstörelsevapen. Hans rapporter till och föredragningar i FN:s säkerhetsråd om dessa frågor i början av 2003 präglades av stor kunskap och integritet och hans bok om detta uppdrag, “Avväpna Irak” (2004), blev mycket uppmärksammad. Hans Blix har också skrivit andra böcker i internationell rätt. I dag är Hans Blix ordförande i den nybildade Internationella kommissionen om massförstörelsevapen som inledde sitt arbete 2004.

Hans Blix föreläser i universitetsaulan den 19 september, kl. 18.00. Föreläsningens rubrik är “UN Reform and World Disarmament: Where do we go?” Han kommer också att medverka vid en kransnedläggningsceremoni samma dag, kl. 14.00, vid Dag Hammarskjölds grav på gamla kyrkogården i Uppsala – ett tillfälle för fotografering.

OBS! Plats i aulan anmäls till pressansvarig Anneli Waara, 018-471 1974.

Program: http://www.dhf.uu.se/DHLectures/

Kontaktinformation
Övrig information: Olle Nordberg, kanslichef Dag Hammarkjölds minnesfond, 018- 12 7272.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera