Tema

Kometers innehåll av is och materia uppmätt

När NASA i somras med stor precision sköt in en projektil i kärnan på en komet för att ta reda på vad dess materia bestod av registrerades händelsen av ESA:s (European Space Agency) rymdsond Rosetta. Nu publiceras den internationella forskargruppens resultat i den vetenskapliga tidskriften Science.

I somras genomförde NASA med stor precision sitt rymdexperiment ”Deep Impact”, där en konstgjord projektil slog in i kärnan på en komet vid namn Tempel 1. Denna framgång får fler än NASA-forskarna glädje av, för från 80 miljoner kilometers håll bevakades händelseförloppet av ESA:s rymdsond Rosetta. På väg mot en annan komet vände denna sina kameror mot Tempel 1 och tog bilder genom olika filter under 17 dygn. Dessa filter hade som en viktig uppgift att sila fram ljus från splittrade vattenmolekyler, så att intensiteten i denna ljusstrålning kunde mätas.

När kometkärnan träffades av projektilen slogs det upp en krater och materia från kärnan slungades ut i rymden. Ett av de viktigaste målen för ”Deep Impact” var att ta reda på vad denna materia bestod av. Man vet att kometkärnor innehåller mycket is, men nu fick man en chans att mäta mängden vattenånga som frigjordes och jämföra den med mängden fast materia. Just detta kunde Rosettas kameror – kallade OSIRIS – göra, och forskarteamet bakom mätningarna publicerar nu sina resultat.

– Vi fann att det fasta materialet vägde mycket mer än vattenångan, och att det splittrades upp i mindre bitar när den inneboende isen förgasades i solvärmen. Men mycket is fanns kvar i de fasta klumparna som vi observerade, så frågan om kometens ishalt är inte definitivt löst ännu, säger professor Hans Rickman från institutionen för astronomi och rymdfysik vid Uppsala universitet, en i forskarteamet och även ansvarig för upphandlingen av OSIRIS-filtren.

Kontaktinformation
Kontaktperson. Hans Rickman kan nås från onsdag morgon på: 018-471 5971 eller Hans.Rickman@astro.uu.se

Kometers innehåll av is och materia uppmätt

 lästid ~ 1 min