Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 september 2005

Stress kan utlösa psoriasis

Många patienter med nydebuterad psoriasis har gått igenom en period av stress cirka två-tre månader innan sjukdomen bryter ut. Fler har också ledbesvär redan vid debuten av sjukdomen än man tidigare trott. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet som bygger på unikt material insamlat på nydebuterade psoriatiker.

Psoriasis är en inflammatorisk hudsjukdom som drabbar två-tre procent av befolkningen i västvärlden. Tidigare studier på psoriatiker har innefattat patienter som haft sjukdomen olika länge och har inte gjort skillnad på olika typer av psoriasis. I en färsk avhandling från enheten för dermatologi, institutionen för medicin, KS, Karolinska Institutet, redovisas material från Stockholm Psoriasis Cohort, som inkluderar 400 nydebuterade psoriatiker.

– Tack vare att dessa individer nyligen fått sin sjukdom kommer de bättre ihåg vad som hänt just innan. Det ger säkrare resultat. Tanken är att vi ska följa upp dessa patienter framöver säger Lotus Mallbris, verksam vid enheten för dermatologi och venereologi, och författare till avhandlingen.

Hennes studier visar tydligt att psoriasis kan delas upp i två olika huvudtyper: guttat psoriasis och plack psoriasis, med olika triggande orsaker och olika kliniska förlopp. Den senare är vanligast och drabbar cirka 90 procent av patienterna. Denna form av psoriasis kan kopplas till en påfrestande, stressande period, en livskris, som patienten upplevt två-tre månader innan sjukdomen bryter ut. Studierna visar även att cirka fem procent av patienterna med guttat psoriasis och cirka 15 procent av de med plack psoriasis har ledbesvär redan vid sjukdomsdebuten. Det är fler än man tidigare trott. Lotus Mallbris har dessutom tittat på genetiska bakgrunden till att psoriatiker drabbas av streptokockinfektioner i svalget.

– Streptokockinfektioner påträffas dubbelt så ofta bland psoriatiker med den genetiska markören HLA Cw 0602 oberoende av typen av psoriasis, kön eller ålder. Detta har ingen visat förut, säger hon.

I avhandlingen redovisas även resultat som visar att patienter med svår psoriasis har ökad risk att dö i för hjärt-kärl-sjukdom. Risken är högre ju yngre patienten var första gången han eller hon lades in på sjukhus på grund av sin psoriasis och ökar om patienten lagts in flera gånger. Den ökade risken skulle kunna hänga samman med att psoriatiker har en påverkan på sin blodfettmetabolism, resultat som också finns med i avhandlingen. Patienter med lindrigare sjukdom som behandlats i öppen vård uppvisade ingen ökad risk att dö i hjärt-kärl-sjukdom.

Avhandlingens titel:
Psoriasis – Studies of phenotype at onset and of associated cardiovascular morbidity

Författare:
Lotus Mallbris, enheten för dermatologi, institutionen för medicin, Karolinska Institutet, tel. 073-366 98 59, e-post Lotus.Mallbris@medks.ki.se

Disputationen har ägt rum.

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera