Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 september 2005

Miljonanslag till malariaforskning i Umeå

Molekylärbiologen Cathrine Persson vid Umeå universitet har från National Institutes of Health (NiH) i USA fått ca 2,5 milj kr i anslag för forskning om ett vaccin mot malaria.

Projektet “Immunogenicity of synthetic peptide malaria vaccines” löper på fem år och handlar om att studera det skydd som olika syntetiska vacciner ger mot malaria. Cathrine Persson samarbetar med professor Elizabeth Nardin, NYU School of Medicine, New York, USA.

Anslagsgivaren National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) är ett av de 27 institut och centra som ingår i National Institutes of Health (NIH), ett federalt organ som både utför och ger stöd till olika typer av medicinsk forskning i och utanför USA. Konkurrensen om dessa anslag är stenhård och det är inte ofta som forskare i Sverige beviljas medel. Den ansökan som skickades in av Cathrine och hennes medarbetare erhöll höga s.k. score i utvärderingsprocessen. Malaria är ett stort världshälsoproblem och för närvarande finns inget vaccin.

“Vi har hopp om att kunna ta fram ett verksamt vaccin, vilket skulle vara ett stort genombrott i försöken att utveckla skydd mot malaria”, säger Cathrine Persson.

Malaria skördar flera miljoner människoliv årligen och orsakas av en grupp encelliga parasiter (s.k. protozoer) som överförs till människan av myggor. Personer som lever i malariadrabbade områden utvecklar antikroppar mot Circumsporozoite-proteinet (CS), ett protein på ytan av malariaparasiten. På grund av CS förmåga att stimulera vårt immunförsvar ingår det i flera försöksvaccin som har testats på människor. Ett stort problem med alla vaccinförsök är att det inte finns något bra sätt att mäta i vilken grad en person har utvecklat skydd mot malaria efter vaccineringen. Genom att konstruera hybridparasiter som innehåller delar av CS-proteinet avser Cathrine Perssons forskning att visa vilka delar av CS som bäst stimulerar vårt immunförsvar. Hybridparasiterna kommer dessutom att användas som verktyg vid analys av utfallet av vaccineringsförsök.

Cathrine Persson är sedan 2003 forskningsassistent vid Inst. för molekylärbiologi. Hon kan nås på tel. 090-785 25 95, epost: Cathrine.Persson@molbiol.umu.se

En engelskspråkig beskrivning av hennes forskning finns på
http://www.molbiol.umu.se/forskning/CathrinePersson/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera