Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 september 2005

Simuleringsteknik ökar värdet på skogsråvaror

Varje träd är en unik individ. Det är inte förrän man sågar fram plankor man ser trädets egenskaper. Doktoranden Urban Nordmark vid Luleå tekniska universitet har vidareutvecklat en simuleringsteknik som gör att man redan innan sågning kan uppskatta hur plankorna kommer att se ut. Ett arbete som är viktigt för träbranschens konkurrenskraft och möjligheten att arbeta kundorderstyrt.

Det finns möjlighet att öka värdet från skogsråvaran om man använder effektivare metoder för att mäta stammar och stockar innan man kapar och sågar.
Urban Nordmark, doktorand vid Luleå tekniska universitet, har i sin avhandling presenterat några alternativ som kan användas för att i ett tidigt skede göra en uppskattning av hur plankorna kommer att se ut innan man sågar dem.

Den tidiga informationen kan användas för att öka produktionen av plankorna med rätt kombination av dimension och kvalitet och som efterfrågan är stor av.
En noggrann beskrivning av stockarnas tredimensionella yttre form kan användas i en simulator som ser hur stockarna ska sågas för att maximera utbytet. Avhandlingen visar också att allra helst ska hela trädstammen mätas tredimensionellt innan den kapas till stockar.
Redan idag finns tekniken tillgänglig men det krävs förändringar i både arbetsätt och maskinpark för att nå hela den möjliga värdeförbättringen.

En uppskattning är att värdet kan ökas med 40 kronor per kubikmeter timmer genom effektivare utnyttjande. Dessutom underlättar metoderna kommunikationen mellan olika arbetsmoment i kedjan så att man lättare kan arbeta kundorderstyrt vilket är svårare att värdera i pengar.

Urban Nordmark är född 1967 i Piteå, har Jägmästarexamen. Han är industridoktorand och arbetar vid Sveaskog.
Avhandlingens titel är Value recovery and production control in the forestry-wood chain using simulation technique.
Urban Nordmark disputerar den 2 september.

Kontaktinformation
Upplysningar: Urban Nordmark, tel. 0911-784 21, 070-273 21 61 eller urban.nordmark@sveaskog.se eller informatör Sofia Eriksson, tel. 0920-49 16 273, 070-698 16 73 eller sofia.eriksson@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera