Tema

LTU-forskning används för att ersätta petroleumbaserade produkter

I närvaro av Frankrikes president Jacques Chirac har de båda företagen Diversified Natural Products Inc (DNP) och Agro Industrie Recherches et Développments (ARD) bildat ett samarbetsbolag för att producera och marknadsföra biobaseras, naturlig bärnstenssyra.Företagen ska använda DNP:s patentskyddade fermenteringsteknologi som utvecklats i samarbete med det amerikanska energidepartementet, Michigan State University och Luleå tekniska universitet.

Initialt kommer produktionen att ske vid ARD:s fermenteringsanläggning i franska Pomacle med start i slutet av det här året. Produktionen blir den första i sitt slag i världen.
Bärnstenssyra har ett brett användningsområde inom livsmedel, kosmetika och specialkemikalier samt som ett kemiskt mellanled vid tillverkning av biologiskt nedbrytningsbara polymerer och lösningsmedel, avisningsmedel, kylvätskor och som tillsatsmedel i bränsle.
Kortfattat kan man säga att samarbetet är ett steg i arbetet med att ersätta petroleum-baserade produkter med produkter från förnyelsebara källor.

– Vår teknologi för bärnstenssyraproduktion medför en mycket liten miljöpåverkan, säger professor Kris A Berglund, forskningschef vid DNP och professor i biokemisk och kemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.

– Förutom att använda socker producerat från skogs- och jordbrukskällor kräver vår process koldioxid under fermenteringen och reducerar på så vis nettoutsläppet av denna växthusgas. Vår forskning här vid Luleå tekniska universitet har resulterat i nya applikationer för DNP samt processförbättringar som har gjort detta samarbete möjligt.

Kontaktinformation
Upplysningar: Professor Kris Berglund, tel. 0920-49 30 70, kris.berglund@ltu.se, forskaren Ulrika Rova, tel. 0920-49 13 15, 070-600 34 72, ulrika.rova@ltu.se eller universitets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

LTU-forskning används för att ersätta petroleumbaserade produkter

 lästid ~ 1 min