Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 september 2005

Fler skuldsatta hushåll ger högre tillväxt – ny avhandling från Växjö universitet

Spar- och konsumtionsbeslut blir mer effektiva om hushållen ges bättre möjligheter att låna och spara i linje med egna önskningar. Detta leder i sin tur till högre konsumtion, och därmed tillväxt, totalt sett. Att denna förutsägelse stämmer väl in på Sverige 1980-2000 visas i Mårten Bjellerups avhandling “Essays on Consumption: Aggregation, Asymmetry and Asset Distributions”. Större möjligheter till lån i olika former har gett hushållen ökad frihet att uppfylla sina planer och tillgodose sina behov vilket har bidragit till en högre tillväxttakt under den aktuella perioden.

Avgörande för vår förmåga att planera livet så som vi önskar är bland annat möjligheterna att låna och spara; utbildning, bil och hus är bara några av de kostsamma saker som i stort sett alla måste låna till för att ha råd med. Ett system där individer tvingas spara ihop till sin utbildning eller sitt hus leder högst sannolikt till att inköpet av dessa senareläggs – dvs en ofrivillig fördröjning. Sedan sent 1970-tal har möjligheterna till olika typer av lån ökat, bland annat genom ökade möjligheter till studielån samt avregleringen av bolånemarknaden, något som underlättat för hushållen att uppfylla sina behov och önskningar.

Tongivande ekonomisk teori har under lång tid utgått från att fördelningen av inkomst och förmögenhet i samhället inte påverkar konsumtionen på ett avgörande sätt, något som motsägs av resultaten i avhandlingen. Resultaten visar att gruppen med negativ nettoförmögenhet, dvs hushåll där skulderna är större än tillgångarna, har växt under perioden 1980-2000 vilket i sin tur sannolikt har inneburit en högre tillväxttakt. Vidare visar resultaten att den positiva effekten på konsumtionen sannolikt beror på gruppens relativt höga inkomster. Sammantaget understryks alltså vikten av att studera fördelningen av inkomst respektive nettoförmögenhet över tid, och dessutom separat, då de två typerna av tillgångar har högst olika effekt på konsumtionsbeteendet.

Fördelning av inkomst och förmögenhet som tidigare bedömts vara av ringa betydelse teoretiskt, visar sig nu vara av signifikant betydelse för att förstå konsumtionens utveckling. Mårten Bjellerups avhandling är den första med denna inriktning och indikerar att ytterligare studier är av stort intresse, teoretiskt såväl som praktiskt, för ekonomer såväl som politiker.


Mårten Bjellerup kommer från Malmö och bor numera i Växjö. Han är verksam som lärare och forskare på Ekonomihögskolan, Växjö universitet.

Avhandlingen “Essays on Consumption: Aggregation, Asymmetry and Asset Distributions” försvaras fredagen 9 september 2005, klockan 13:00. Disputationen äger rum i sal Weber, Universitetsplatsen 1, Växjö universitet. Opponent är professor Katarina Juselius, Köpenhamns universitet.

Kontaktinformation
Kontakta: Mårten Bjellerup, telefon: 0470-70 84 10 eller 0709-698888, e-post: Marten.Bjellerup@vxu.se

Beställ boken från: Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon 0470-70 82 67 eller e-post: Kerstin.Broden@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera