Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 augusti 2005

Kostnaderna har ökat för svenskt skogbruk

Skogsbrukets kostnader ökade under förra året samtidigt som virkesintäkterna stod stilla. Det framgår av Skogforsks och Skogsstyrelsens gemensamma undersökning av skogsbrukets kostnader och intäkter.

– Det här bekräftar vad vi tidigare sett – kostnadsminskningen har planat ut, vilket understryker vikten av utveckling som effektiviserar skogsbrukets produktions- och försörjningskedja, säger Lennart Rådström, forskningschef vid Skogforsk.

Undersökningen av skogsbrukets kostnader och intäkter har genomförts varje år sedan 1992. Fram till 1997 minskade avverkningskostnaderna tack vare stark teknik- och metodutveckling. Sedan dess har kostnaderna i stort sett stått stilla. Under 2004 ökade till och med avverkningskostnaderna något jämfört med konsumentprisindex.

Men Lennart Rådström anser att skogsbruket på kort sikt kan öka produktiviteten.

– Det handlar om att använda den senaste tekniken som ger högre prestation vid avverkning samt större lass och högre hastighet vid terrängtransport. Dessutom skulle röjning och plantering kunna mekaniseras. Men allt det här måste ske samtidigt som människa och miljö inte påverkas negativt.

Rätt råvara
Och samtidigt som produktiviteten måste fortsätta öka krävs en utveckling som höjer virkesvärdet, så att skogsägarens lönsamhet kan bibehållas på en tillfredställande nivå. Annars uppstår långsiktiga negativa effekter för hela näringen, menar Lennart Rådström

– Om skogsbruket ska kunna öka sina intäkter måste man bli ännu bättre på att kundanpassa råvaran till industrins och slutkundernas behov. Det krävs också effektivare virkesflöden med kortare ledtider.

Lennart Rådström menar också att det krävs mer samverkan mellan skogsbruket och övriga samhällsintressen om det ska vara möjligt att långsiktigt stärka svenskt skogsbruks konkurrenskraft.

– För att hålla den utvecklingstakt som skogsbruket långsiktigt behöver, med produktivitetsförbättringar på minst 2-3% per år, krävs nu en större FoU-satsning på framför allt teknik och logistik som involverar brukare, tillverkare, forskare och samhälle.

Kontaktinformation
Kontakt:
Lennart Rådström, Skogforsk. Tel: 018-18 85 50, 070-518 85 50.
Malin von Essen, pressansvarig. Tel: 018-18 85 76, 070-630 68 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera