Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 augusti 2005

Kan ungskogsröjning utföras av robotar?

Ungskogsröjning anses i dagsläget vara dyrt, vilket har skapat önskemål om att rationalisera arbetet. Mekaniserad röjning kan vara ett alternativ men det har hitintills visat osäker lönsamhet och lett till en stressig förarmiljö. Idén att automatisera arbetet och använda robotar analyseras av jägmästare Karin Vestlund i en ny doktorsavhandling från SLU i Uppsala.

I avhandlingen diskuteras krav på och möjliga lösningar för skapandet av en röjningsrobot. Fokus har varit att automatisera valen av stam som ska stå kvar efter röjning. De viktigaste kraven på framtida röjningsrobotar är att de på ett tillförlitligt och säkert sätt producerar godtagbara resultat. De måste för att vara kostnadseffektiva även kunna arbeta självständigt, utan kontinuerlig tillsyn, i en föränderlig och okänd skogsmiljö. Maskinellt seende samt radar- och lasersensorer är möjliga tekniker för att en robot ska kunna ta sig fram i terrängen, identifiera stammar och kontrollera röjningsaggregatet. För att automatiskt välja stammar konstruerades ett beslutssystem som använder egenskaperna trädslag, position, diameter och skada.

Utvärderingar visar att beslutsstödet verkar ge fullt acceptabla resultat och att det är möjligt att använda för autonom röjning, men först när de valda trädegenskaperna kan mätas automatiskt. En lämplig basmaskin samt mycket forskning och ekonomiska resurser är nödvändiga för att konkurrenskraftiga röjningsrobotar ska bli verklighet. Att använda beslutsstödet som hjälpmedel i traditionell röjning är dock intressant redan idag.

Fredagen den 2 september 2005 kl 10.00 försvarar jägmästare Karin Vestlund, institutionen för skogsskötsel, SLU i Uppsala/Umeå, sin avhandling med titeln Aspects of Automation of Selective Cleaning (Aspekter på automation av selektiv röjning).

Opponent är professor Henrik Have, Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Tåstrup, Danmark.

Disputationen avser skoglig doktorsexamen.

Lokal: Sal Björken, SLU i Umeå.

Kontaktinformation
Karin Vestlund, institutionen för skogsskötsel, SLU i Uppsala, tel 018-67 38 04.

Karin.Vestlund@ssko.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera