Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 augusti 2005

Isotoper hjälpmedel i växt- och markstudier

Studier av isotopkvoter utgör en unik möjlighet att klarlägga olika processer, exempelvis olika föroreningars källor och omsättning, växters näringsupptag och gasavgivning från mark.

Kvoten mellan ett ämnes stabila (icke-radioaktiva) isotoper varierar i olika pooler i biosfären som en följd av att det förekommer en diskriminering mellan isotoperna i kemiska, biologiska och fysikaliska processer. Studier av isotopkvoten för ett ämne, antingen den naturliga variationen eller efter tillsats av den minst förekommande isotopen, utgör en unik möjlighet att studera olika processer, exempelvis olika föroreningars källor och omsättning, växters näringsupptag och gasavgivning från mark. Isotopkvoten för kväve bestäms med hög precision med isotopkvotsmasspektrometri (Isotope Ratio Mass Spectrometry, IRMS), men för att kunna studera kvoten i enskilda föreningar krävs preparering av proverna före analys.

I en avhandling vid SLU i Umeå presenterar Elin Norlin analytisk kemisk metodik för analys av kväveisotopkvoten i ammonium och glycine från vattenlösningar och markextrakt. På grund av att halterna i extrakt från boreala skogar är mycket låga har arbetet till stor del fokuserats på uppkoncentrering av föreningarna före analys. För ammonium presenteras tre olika tekniker, varav två baseras på uppkoncentrering med nya material. Metoderna kan exempelvis användas vid studier av kväveomsättning i skogsmark.

Fredagen den 2 september 2005 kl 14.00 försvarar FM Elin Norlin, institutionen för skogsekologi, SLU i Umeå, sin avhandling med titeln Nitrogen Isotope Analysis of Ammonium and Glycine. Method development for aqueous solutions and soil extracts. (Kväveisotopanalys av ammonium och glycine).

Opponent är Dr Wolfram Meier-Augenstein, School of Civil Engineering, Queen’s University, Belfast, Storbritannien.

Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Lokal: Sal Björken, SLU i Umeå.

Kontaktinformation
Elin Norlin, institutionen för skogsekologi, SLU i Umeå, tel 090-786 86 14.

Elin.Norlin@sek.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera