Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 augusti 2005

Nanoteknik vid Mittuniversitetet – i världsklass!

Forskningen i nanoteknik vid Mittuniversitet är "enastående och av världsklass". Detta slås fast i en nyligen publicerad utvärdering från Vetenskapsrådet (VR).

Det är forskningen i nanoteknik som leds av professor Håkan Olin vid Mittuniversitetet som får detta betyg i VRs utvärdering av Sveriges samlade forskning inom området fasta tillståndets fysik. Mer än hälften av Sveriges fysikforskare är engagerade i detta forskningsområde – som är det största området inom fysiken.

Nanoteknik, som rör tekniken runt strukturer som har en storlek på 1-100 nanometer, har snabbt blivit ett av de hetaste forskningsområdena och förväntas få en stor inverkan i samhället.

– En atom är ungefär en halv nanometer och en nanometer är lika med 0,000 000 001 meter – vilket naturligtvis är oerhört precisionskrävande, berättar Håkan Olin, professor i fysik.

Nanoteknik är till sin natur tvärvetenskapligt med inslag från områden som fysik, kemi och biologi. De applikationer som först kommer att få ett industriellt genombrott är troligen inom elektronik och bioteknologi.

Vad som framhålls i utvärderingen från VR är det pionjärarbete som gjorts inom mikroskopi där Håkan Olin och hans kollegor tagit fram nya instrument för nanoteknik. Håkan Olin har tidigare vunnit ett antal innovationspris på de patenterade uppfinningarna, vilket lett till spin-off företaget Nanofactory Instruments AB. Företaget säljer dessa instrument, som kostar i storleksordningen 1 miljon kronor, över hela världen.

Med detta nya nanoinstrument har Håkan Olin och hans medarbetare gjort ett antal genombrott i nanoteknik – bland annat det första nanoreläet, de första bilderna på en punktkontakt, samt den första nanopipetten.

– Det är extra roligt att Vetenskapsrådet valde våra elektronmikroskopbilder på nanopipetten som omslagsbild för hela utvärderingen, säger Håkan Olin.

Vidare framhålls forskning som resulterat i upptäckten av kvantiserad resistans i vissa nanotrådar, upptäckten av atomer på ytor som dras mot varandra, och konstruktion av en transistor som där strömmen är en enda elektron åt gången.


Vetenskapsrådet (VR) är den största statliga finansiären (cirka 2,5 miljarder kr/år) av grundforskning vid svenska universitet och de har ett nationellt ansvar att stödja och utveckla svensk grundforskning inom hela det vetenskapliga fältet. Målet för vetenskapsrådets verksamhet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation i Europa.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Professor Håkan Olin, Mittuniversitetet, 060-148855, E-post hakan.olin@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera