Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 augusti 2005

Metaller för miljarder i marken

Metall för miljardbelopp ligger nedgrävt i svensk mark – i form av kablar som inte används. Omfattningen av denna dolda resurs framgår av en ny studie inom ramen för ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och återvinningsföretaget Stena Metall.

Civilingenjören Johan Wendell har i sitt examensarbete “Samhällets kabelförråd och potential för ökad återvinning” inventerat resurserna av markförlagd kabel som inte längre utnyttjas. Resultatet visar att koppar och aluminium till ett värde av uppskattningsvis 16 miljarder kronor finns att hämta runt om i Sverige.

Samtidigt publiceras ett annat examensarbete, av Mats Winsnes, som visar att återvinning av kabel på plats i Sverige ger en mindre total belastning på miljön än om den görs i Kina.

Samarbetet mellan Avdelningen för industriell miljöteknik vid LiU och utvecklingsbolaget Stena Miljöteknik AB inleddes under hösten 2004. Syftet är att utveckla kunskapsområdet metallåtervinning vid LiU, med fokus på strategiska frågor för Stenas verksamhet. Samarbetet ska leda till gemensamma forskningsprojekt med finansiering för doktorander och industridoktorander. Stena får också studentkontakter som kan underlätta för examensarbeten och framtida rekrytering.

Kontaktinformation
Mattias Lindahl, tekn dr
Avdelningen för industriell miljöteknik vid Linköpings universitet
013-281108
0708-849554
malin@ikp.liu.se

Christer Forsgren, VD
Stena Miljöteknik AB
031-7752019
070-7752019
christer.forsgren@stenametall.se

Johan Wendell
013-175643
070-6741505
johwe559@student.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera