Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 augusti 2005

Melatonin kan minska risken för hjärnskador hos för tidigt födda barn

Barn som föds för tidigt löper risk att få hjärnskador som cerebral pares och beteendestörningar. Hittills finns ingen behandling, men en avhandling från Sahlgrenska akademin visar att hormonet melatonin har hjärnskyddande egenskaper och därmed kan vara ett behandlingsalternativ.

För tidigt födda barn är betydligt skörare än fullgångna barn. Syrebrist eller infektion under graviditeten, förlossningen eller under nyföddhetsperioden kan leda till att skadliga celler aktiveras vilket kan leda till att inflammation i hjärnan. I vissa fall kan det orsaka att barnet drabbas av cerebral pares eller beteendestörningar.

Anna-Karin Welin, specialist i obstetrik och gynekologi, har i sin avhandling intresserat sig för hur det kan undvikas. Hennes resultat visar att behandling med hormonet melatonin minskade inflammationen i hjärnan på fårfoster med syrebristorsakade hjärnskador. Detta kan innebära att om nyfödda barn som drabbats av syrebrist fick melatonin skulle risken för allvarliga hjärnskador minskas.
– Melatonin ges idag bland annat till barn med sömnstörningar. Det finns inte några dokumenterade bieffekter knutna till melatonin vilket gör behandlingsalternativet speciellt lockande, säger Anna-Karin Welin.

Hon har även studerat olika skademekanismer som leder till hjärnskada i den vita hjärnsubstansen, det vill säga den delen av hjärnan där alla nervbanorna går.
– Jag visar att såväl infektion som syrebrist kan leda till hjärnskada liknande den som ses hos barn som senare utvecklar cerebral pares, säger Anna-Karin Welin.

Det är viktig med större kunskaper om vad som orsakar hjärnskadorna eftersom det kan leda till nya behandlingsalternativ. Hjärnskador som sker i samband med förlossningen är speciellt intressanta eftersom de möjligen går att förhindra med en bättre och säkrare förlossningsövervakning. Ny forskning visar att övervakning av barnets hjärta med hjälp av EKG minskar antalet fullgångna barn som föds med syrebrist och som därför utvecklar hjärnskada.
– Mina resultat visar att det för tidigt födda fåret i samband med syrebrist kan reagera med hjärtrytmförändringar som syns på EKG. Det kan innebära att denna övervakningsmetod även skulle kunna användas vid förlossning av för tidigt födda barn, säger Anna-Karin Welin.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kvinnors och barns hälsa
Avhandlingens titel: Pathophysiology of Intrauterine Asphyxia
Avhandlingen försvaras torsdagen den 8 september klockan 9.00 i kvinnoklinikens aula, SU/Östra, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Leg läkare Anna-Karin Welin, telefon: 0340-124 86, 0709-38 56 98, e-post: anna-karin.welin@telia.com

Handledare:
Docent Carina Mallard, telefon: 031-773 34 98, e-post: carina.mallard@fysiologi.gu.se
Professor Henrik Hagberg, telefon: 031-343 41 40, e-post: henrik.hagberg@obgyn.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera