Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 augusti 2005

Spelet om stadenForskare klargör och debatterar på pressfrukost den 31 augusti på forskningsrådet Formas

Vem bestämmer över våra städers utveckling? Vilka har makten och resurserna att förändra staden? Staden är en spelplan för flera aktörer med olika åsikter, lojaliteter och intressen som inte alltid går att förena. Kan vi uppnå hållbara städer med hög livskvalitet inte bara för dagens utan även för morgondagens människor? I forskningsrådet Formas nya pocketbok Spelet om staden belyser forskarna de drivkrafter som formar och förändrar staden utifrån sina olika synvinklar.

Politiska och ekonomiska makthavare, beslutsfattare, byggherrar, planerare, medborgare och debattörer påverkar alla stadsutvecklingen på sitt sätt. I Spelet om staden visar ett tjugotal forskare, alla med olika utgångspunkt, hur detta sker. Artiklarna handlar om allt från konkurrensen om mänskliga och ekonomiska resurser till stadens form – utglesning eller förtätning. Om orsaker till boendesegregationen, om närheten till grönska och om kvinnors begränsade roll i stadsplaneringen. Förhoppningen är att artiklarna ska ge en bild av det mångfasetterade spelet och hjälpa läsaren att lättare urskilja de drivkrafter som formar och förändrar staden.

Kom och lyssna på fyra forskares olika synvinklar från Formas nya pocketbok Spelet om staden.

Tid: Onsdagen den 31 augusti kl 08.30 till 10.00.
Plats: Formas, Birger Jarls torg 5 på Riddarholmen i Stockholm. T-bana Gamla Stan.

För karta se Forskningsrådet Formas hemsida www.formas.se

Medverkande forskare och inlägg är:

1 Hur få med alla?
“Kan partnerskap förenas med demokrati” undrar Ingmar Elander och menar att olika former av samarbete mellan offentliga och privata aktörer visserligen kan leda till effektivitetsvinster, men samtidigt gör det svårt för medborgarna att veta vem som har det politiska ansvaret och försvårar därmed insynen för medborgarna.

2 Hållbara städer spelets mål
Ett genomgående tema i artiklarna är målet om den hållbara stadsutvecklingen. Frågan är om detta mål går att uppfylla och hur det skulle kunna ske. Arne Kaijser menar att vi byggt fast oss i en struktur som innebär hög resursförbrukning och att detta är ett hinder för en miljövänlig utveckling.

3 Högt och tätt, eller glest och utspritt?
Inger Bergström berättar varför staden fortsätter att sprida ut sig trots utsläpp, längre avstånd och sämre service. Exempelvis får förortsfamiljen en större och bekvämare bostad och kan handla billigare, kataloghusindustrin och försäljarna av villatillbehör som gör goda affärer, hantverkare som får arbetstillfällen, skogs- och energiindustrin.

4 Vem tillhör staden?
Kerstin Bodström menar att forskares, journalisters, lärares och andra makthavares förhållningssätt spelar en stor roll för synen på segregerade områden. Negativa förväntningar, rykten och en ensidig medierapportering kan bidra till att ett bostadsområde hamnar i en neråtgående spiral, vilket i sin tur gör att invånarna flyttar. De negativa förväntningarna blir därmed till stor del självuppfyllande.

Spelet om staden ges ut av Formas förlag och kostar 59 kronor inkl moms. Boken kan beställas från Liber Distribution, tel 08-690 9522, fax 08-690 9550 eller från Formas nätbokhandel www.formas.se.

Recensionsexemplar kan beställas från Maria Guminski, maria.guminski@formas.se, tel 08-775 4008

Kontaktinformation
Välkommen!
OSA senast 29 augusti till Emilie von Essen, emilie.von.essen@formas.se,
08-775 40 38, 0733-50 31 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera