Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 augusti 2005

Fyra nya miljoner till forskning om skogsskador efter Gudruns härjningar

Hur påverkas kolbalansen i skogen av vinterns stormskador? Ska allt virke genast tillvaratas eller går det att avvakta med de träd vars rötter fortfarande håller träden vid liv? Hur påverkas insektspopulationerna? Elva forskare har beviljats bidrag av forskningsrådet Formas för att bland annat studera dessa frågor. De fyra miljonerna går till forskning som ska utföras i år för att skogsägare och samhället ska kunna vidta omedelbara åtgärder och för att viktig data inte ska gå förlorad.

Stormen Gudrun drabbade Sverige i januari och orsakade mycket omfattande skogsskador. Skog motsvarande landets hela normala årsavverkning beräknas ha blåst omkull. Konsekvenserna för skogsägare, samhället och miljön är stora och svåröverskådliga.

Stormen genererade både ett kort- och ett långsiktigt forskningsbehov. På kort sikt handlar det t ex om skadornas fördelning i landskapet, skydd mot insektsangrepp, metoder för tillvaratagande av virke, socioekonomiska konsekvenser och effekter på miljön. På längre sikt handlar det framförallt om hur skogsbruket eventuellt behöver förändras för att framtida stormar inte ska orsaka så omfattande skador på skogen som den nu aktuella. Formas har avsatt fyra miljoner kronor till elva forskare som ska studera närmare de kortsiktiga effekterna.

Lista på de forskare som beviljats bidrag finns på

http://www.formas.se/docs/Pressmeddelanden/Stormskador.pdf

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Forskningssekreterare Jan Svensson 08-775 40 51, jan.svensson@formas.se eller

Presschef Emilie von Essen, 08-775 40 38, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera