Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 augusti 2005

Nordiska och kinesiska genusforskare möts på Malmö högskola

Den 7 till 9 augusti äger den andra nordisk-kinesiska genuskonferensen rum på Malmö högskola.- Målet är att få till stånd ett möte mellan genusforskare i Norden och Kina för att se hur mycket vi har gemensamt och hur mycket som skiljer oss åt, säger Pauline Stoltz som är lektor i statsvetenskap på Malmö högskola och en av konferensens organisatörer.

Det fullständiga namnet på konferensen är The Second Sino-Nordic Women and Gender Studies Conference – Gender and Human Rights in China and the Nordic Countries.
Konferensen organiseras kring fyra ämnen; mänskliga rättigheter och globalisering, rätten till utbildning, könsrelaterat våld och sexualitet och reproduktiva rätigheter.

– Konferensen vill betona mänskliga rättigheter som både mäns och kvinnors rättigheter. Till exempel kommer ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, Hans Ytterberg att ha ett inlägg som både nordiska och kinesiska deltagare ser fram emot, säger Pauline Stoltz.

Pauline Stoltz menar att mänskliga rättigheter ofta beskrivs i könsneutrala termer, men för att kvinnor ska kunna hävda sina rättigheter krävs att konceptet mänskliga rättigheter utvecklas. Och det gäller både i Kina och i Norden. Därför kommer konferensen att diskutera teoretiska och praktiska aspekter av frågor som rör kvinnor, genus och mänskliga rätigheter.

Den första nordisk-kinesiska genuskonferensen hölls i Shanghai för tre år sedan. Där uppmärksammades att trots alla olikheter mellan Kina och de nordiska länderna, finns det också många likheter. Både i Kina och i Norden spelar staten en stor roll för samhällsförändringar, inte minst när det gäller jämställdhet.
– Det är en konferens där vi kan lära oss av varandra – åt två håll. Vi som träffas är inte specialister på varandras länder, och det gäller att ha respekt för varandras situation, att vara öppen och att inte döma på förhand, säger hon.

Även i framtiden kommer Nordiska Institutet för Asienstudier (NIAS) i Köpenhamn och Nordiska Centret vid Fudan University i Shanghai att anordna genuskonferenser omväxlande i Kina och i ett av de nordiska länderna.
– Deltagarna är inte personer som brukar träffa varandra på internationella konferenser. De kinesiska deltagarna träffar mest andra experter på Kina, liksom de nordiska deltagarna mest träffar andra experter på Norden. Att sätta ihop dessa två grupper ger möjligheter till diskussioner som annars sällan förs och jämförelser som inte görs. Av den första konferensen lärde vi oss att det är viktigt att det finns tid för diskussioner, säger Pauline Stoltz.

– Det ska bli spännande. Det är nyttigt att testa sina resonemang och se nyttan av teorierna jag brottas med, säger hon.

Pauline Stoltz tror att de kinesiska forskarna, precis som hon, ofta försöker applicera amerikanska teorier på fenomen i det egna samhället. Därför tror hon att ett utbyte med kineserna kan skapa nya infallsvinklar i den egna forskningen.
– Jag tror att jag kan få en annan bild av det jag håller på med. Jag måste fundera på hur jag ska förklara för någon som inte har helt samma språkbruk som jag vad det är jag gör, säger Pauline Stoltz.

Hälften av konferensdeltagarna kommer från Kina och den andra hälften kommer från något av de nordiska länderna. Förutom de fyra huvudtalarna kommer tio kinesiska och tio nordiska deltagare att hålla korta presentationer. Huvudtalarna är Ai Xiaoming, Jingbao Nie, Birte Siim och Katarina Tomaševski.
– Konferensen är ett tillfälle att se vad vi har gemensamt. Teaterpjäsen Vaginamonologerna har till exempel väckt debatt både här och där. Det är något som vi kanske kan mötas kring likaväl som kring avancerade genusteorier, säger Pauline Stoltz

Kontaktinformation
Kontakta Pauline Stoltz på telefon: 040 – 6657194, 0708 – 655281 eller pauline.stoltz@ts.mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera