Artikel från Karolinska Institutet
1 augusti 2005

Stor privat donation skapar nytt centrum vid KI

En privat donation på 5,5 miljoner USD – motsvarande cirka 43 miljoner svenska kronor – gör att Karolinska Institutet bygger upp ett helt nytt forskningscentrum där alternativa behandlingsformer ska utvärderas på ett vetenskapligt sätt. Målet är att centret ska starta under 2006.

Det är amerikanen Bernard Osher och hans svenska hustru Barbro Osher som donerar pengarna. Bernard Osher är en pensionerad före detta affärsman med starkt intresse för alternativ medicin, särskilt traditionell kinesisk medicin. Hustrun Barbro Osher är generalkonsul i San Francisco. Donationen är en av de största privata donationerna i Karolinska Institutets historia.

Integrativ medicin innebär att alternativa behandlingsformer integreras i den västerländska, naturvetenskapligt baserade, medicinen. För att en sådan integrering ska kunna ske måste det först ske en strikt vetenskaplig utvärdering av alternativa behandlingsfomer, som till exempel akupunktur, healing, örtmedicin, naprapati, kiropraktik, massageterapi, kostterapi och – inom den psykologiska sfären – sådant som avslapppning, meditation, hypnos och olika psykoterapier.

Även livsstilsfaktorers betydelse för hälsan ska utvärderas, till exempel betydelsen av sömn, stress, matvanor, sexuella och sociala relationer.

– Det finns ett stort intresse bland allmänheten för alternativa behandlingsmetoder och det konsumeras i dag stora resurser utan att någon vet om behandlingen leder till positiva resultat eller ej. Vi behöver därför utvärdera dessa behandlingsmetoder på samma sätt som vi prövar nya behandlingar inom evidensbaserad medicin och sålla bort det som inte är effektivt och integrera det som som är bra, säger prorektor Hans Forssberg. Dessutom behöver våra studenter lära sig mer om det vi kommer att kalla integrativ medicin – både om positiva och negativa resultat.

Det nya centret blir i form av ett nätverk där forskare från KIs alla institutioner kan medverka. Centret ska ledas av en professor i integrativ medicin. Tjänsten är ännu inte tillsatt.

– Donationen visar att det är möjligt att få betydande ekonomiskt stöd för angelägna områden vid sidan om de traditionella finansieringskällorna. Det ger hopp inför kommande fundraisingkampanj, säger universitetsdirektör Rune Fransson.

Projektgruppen för det nya centret består av Martin Ingvar (ordförande) och Kristina Alexandersson, professorer vid institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för klinisk neurofysiologi respektive sektionen för personskadeprevention, Mats Lekander, forskare vid samma institution, sektionen för psykologi, Torbjörn Åkerstedt, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap, avdelningen för stressforskning och Torkel Falkenberg, forskare vid samma institution, avdelningen för internationell hälsa samt Karin Harms-Ringdahl, professor vid institutionen Neurotec, sektionen för sjukgymnastik.

Kontaktinformation
För ytterligare upplysningar, kontakta:
Prorektor Hans Forssberg tel 070-8730830
Universitetsdirektör Rune Fransson tel 524 86565

Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera