Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juli 2005

Årets Albihnstipendiater Uppfinnare skapar teknikleksak för alla

De flesta teknikleksaker attraherar pojkar mer än flickor. Nu är en spännande leksak på gång som attraherar båda könen.- Vårt mål har varit att hitta en könsneutral leksak. Och vi tror att vi lyckats. Den här tilltalar både tjejer och killar, säger Mattias Grufberg en av ägarna till Innovation Toys och uppfinnare bakom den nya leksaken.

Den ingår i ett helt nytt leksakskoncept för barn, i åldrarna fyra till nio år, där de till en början inspireras av en berättelse och själva kan bygga ihop sina leksaker – nya fantasidjur som bor i en påhittad värld.

Den 13 maj fick gänget bakom leksaken ta emot Albihns stipendium*.
Juryns motivering lyder:
“Årets stipendiater är tre, nämligen Sara Klockervold, Mattias Grufberg och Alexander Gross. De tre har tillsammans under rubriken Innovation Toys skapat ett nytt koncept och ett nytänkande avseende leksaker.

Det nya konceptet stimulerar barn av båda könen att använda fantasin till dels kreativt tänkande och dels kreativt skapande samt innefattar både patenterbara delar och komponenter som kan designskyddas, vilket juryn under det innevarande designåret finner utgöra ett signifikant mervärde. Konceptet är på väg att kommersialiseras och man har skyddat det med en patentansökan. Juryns eniga uppfattning är att stipendiaterna väl uppfyller kriterierna för stipendiet.”

– Vi är tre stycken som får Albihns stipendium men vi är fler om själva produkten. Jag och Malin Larsson är uppfinnarna. Det började på högskolan i Halmstad. Jag och Malin höll på med leksaksforskning och produktutveckling. Vi grubblade en hel del på marknaden när det gäller teknik och konstruktionsleksaker. Vi ville göra något som både hade ett kommersiellt värde och ett samhällsvärde. Vi uppfann leksaken när vi gjorde vårt examensarbete.

Efter det visste uppfinnarna inte riktigt vart de skulle ta vägen med sina idéer. Mattias Grufberg ville läsa vidare och Chalmers Entreprenörskola erbjuder helhetslösningar för den som är uppfinnare. Där startade han, Malin Larsson, Alexander Gross och Sara Klockervold ett projekt tillsammans – Innovation Toys.

Själva leksaken då. Vad är det som är så speciellt?
– Idag finns det inte tekniska leksaker som attraherar flickor. Och det beror inte på flickorna utan att leksakerna brister. En bra leksak ska vara öppen. Barnet ska kunna sätta ihop den på flera olika sätt. Den ska inte vara färdiglekt efter ett tag. Det ska finnas en utmaning i den som växer med lärandet. Det finns leksaker som lever upp till det här men de attraherar främst killar.

– I Halmstad gjorde vi en hel del tester på barn själva för att få reda på vad de tyckte om vår leksak. Den gick hem hos både flickor och pojkar men vi såg att leksaken attraherade flickorna mer. På Chalmers Entreprenörskola har vi kunnat utöka testet i samarbete med en professionell marknadsbyrå. Vi har även arbetat med “fokusgrupper” av föräldrar. I vårt fall var det mammor.

– Vi kom fram till att det är viktigt att själva konstruktionen är ett fantasidjur. Föräldrarna tyckte det var horribelt att plocka huvudet av en hund, katt eller ko och sätta det på ett annat djur. Så vi bytte och började med fantasidjur. Grundtekniken var densamma – att låta barnen bygga och ändra på djuren hur de själva vill.

Trenden idag bland leksaker är, berättar Mattias Grufberg, att de ska vara billiga, attraktiva och lekbara direkt när man plockar upp dem ur lådan. Vår leksak skiljer från det. Den är dyrare, påminner lite om Lego eftersom barnet måste tänka lite och så är den hållbar. Dessutom inbjuder den till föräldrarnas delaktighet.

Fram till nu har själva uppfinningen varit hemlig. Leksaksbranschen är tuff – man snor idéer av varandra. Men nu när teknikplattformen är patentansökt kan man gå ut och berätta och visa upp den nya leksaken.

– Innovation Toys kommer inte att genomföra hela produktutvecklingen själva. Det är oerhört pressade priser i leksaksbranschen och det krävs mycket stora investeringar för att lansera en konkurrenskraftig produkt. Istället söker vi samarbeta med bolag som är intresserade av att lansera vår produkt. Främst ett tyskt traditionellt företag som nu har Innovation Toys prototyper för utvärdering, säger Mattias Grufberg

*Albihns med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och München delar årligen ut ett stipendium vid vardera KTH i Stockholm, Chalmers och Lunds tekniska högskola.

Stipendiet består av en kristallobelisk från Orrefors och en prissumma på 20.000 kr. Det delades ut 13 maj 2005 vid en ceremoni på Chalmers.

Syftet med stipendiet är dels att belöna den studerande som varit den av de sökande mest kreative under det gångna året, och dels att sprida kunskap om det industriella rättsskyddet. Den kreativa insatsen, som ofta utgörs av en examensuppsats eller avhandling, skall vara av teknisk karaktär och bidra till en positiv teknikutveckling. Stor vikt läggs vid om patent och/eller mönsterskydd diskuterats och/eller beaktats.

Kontaktinformation
Mer information:
Mattias Grufberg tel: 0735 32 93 00
matgru@chalmersinnovation.com

Albihns
www.albihns.se

Chalmers Entreprenörskola
www.entrepreneur.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera