Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juli 2005

Effektiv vattenanvändning svårt men nödvändigt

Informationsinsatser och prissättning av vatten måste utformas olika för olika sociala grupper, om man vill uppnå en effektiv vattenanvändning. Den slutsatsen dras i en aktuell avhandling vid Tema vatten, Linköpings universitet.

Världen urbaniseras snabbt. Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer. Ytterligare två miljarder beräknas vara stadsbor år 2025. En av stadsplanerarnas stora utmaningar är att förse alla med rent och billigt vatten.

Therese Sjömander Magnusson, nybliven doktor vid Tema vatten, Linköpings universitet, har studerat hur myndigheterna i Windhoek, Namibias huvudstad, försökt lösa detta. Sedan mitten av 1990-talet har de arbetat med en unik satsning på vad som kallas Water Demand Management, dvs de har försökt påverka hushåll och företag till att använda vattnet effektivare. Namibia är ett vattenfattigt land, och en långsiktig vattenpolitik kan inte bygga enbart på att öka vattentillgångarna. Slöseri med vatten måste också motverkas.

I Windhoek satsade man på dels en informationskampanj som uppmuntrade människor till att spara på vatten, dels en differentierad prispolitik, med bl.a. högre pris ju mer man förbrukar.

Inledningsvis var de här satsningarna framgångsrika. Vattenförbrukningen i Windhoek sjönk med 40 procent mellan åren 1994 och 1999. Men sedan avtog effekterna. Frågan idag är hur Water Demand Management kan utvecklas för att bli långsiktigt effektivt.

Therese Sjömander Magnusson har intervjuat ett hundratal personer i olika sociala klasser, såväl rika som fattiga, samt företrädare för industrier och hotell. Hon fann att informationskampanjen haft störst genomslag bland de fattiga. Människor i medel- och överklass uppfattade inte att informationen riktade sig till dem, de ansåg oftast att de inte förbrukade mer vatten än nödvändigt. Detta trots att deras förbrukning kunde vara tio gånger högre än de fattigas (400 liter per dag och person jämfört med 40 liter för de fattiga).
Invånarna i medel- och överklassområden var inte heller särskilt priskänsliga. Prisprofilen med ökande priser per kubikmeter ju mer man förbrukade berörde dem inte, vattnet var ändå som helhet billigt. Det skulle behövas helt andra prisnivåer för att få dem att minska sin förbrukning, konstaterar Therese Sjömander Magnusson.

Hon kunde också se, när hon intervjuade företag och hotell, att riktad information och individuell rådgivning hade effekt och hon tror det är den vägen man måste gå mer generellt.

– Attityder, motivation och levnadsstandard har stor betydelse, säger hon. Strategier för att uppnå en effektiv vattenanvändning måste skräddarsys för olika sociala grupper.

Kontaktinformation
Therese Sjömander Magnusson arbetar på Sida och ska också fungera som ordförande i Young water professionals seminar vid Stockholms vattenfestival i slutet på augusti. Hon nås på 076-216 10 54 eller 08-5605 2072. E-post: therese.sjomander.magnusson@sida.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera