Tema

USA-anslag till parkinsonforskning i Umeå

Professor Ingrid Strömberg vid Umeå universitet har i hård internationell konkurrens och i samarbete med flera forskare i USA fått del av ett stort femårigt anslag för hjärnforskning från amerikanska NIA/NIH.

Projektet handlar om möjliga orsaker till Parkinsons sjukdom och heter ”Dual-hit hypothesis of aging-related dopamine dysfunction”. Ingrid Strömbergs forskning handlar om hur man kan motverka symptomen genom att transplantera nya nervceller och hur man ska kunna bromsa sjukdomens utveckling.

Fem forskargrupper är involverade i ansökan, ett s.k. program project grant. I sammanhanget står Ingrid Strömberg för ett eget projekt medan de andra fyra finns vid Medical University of South Carolina, Charleston. Huvudman för hela ansökan är professor Lotta Granholm, Charleston.

Ingrid Strömberg är sedan 2002 professor i histologi med cellbiologi vid Inst. för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet.

National Institute on Aging (NIA) är ett av de 27 institut och centra som ingår i National Institutes of Health (NIH), ett federalt organ som både utför och ger stöd till olika typer av medicinsk forskning i och utanför USA.

Ytterligare upplysningar: Professor Ingrid Strömberg,
tel. 090-786 65 85,
epost: ingrid.stromberg@histocel.umu.se

USA-anslag till parkinsonforskning i Umeå

 lästid ~ 1 min