Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2005

Äldre med synproblem lär bäst och billigast av varandra

Personer som drabbats av åldersförändringar i ögats gula fläck har ofta problem med att praktiskt klara vardagen. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att de som deltagit i ett program tillsammans med andra som har samma synproblem klarar sig bättre än de som deltagit i individuella program.

Åldersförändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till bestående synnedsättning bland äldre personer. Förändringarna ger de drabbade stora problem i vardagen. Tidigare undersökningar har visat att förändringar i gula fläcken gör många osäkrare än jämnåriga i att sköta sina dagliga sysslor och de har större behov av hjälp av andra. Legitimerad arbetsterapeut Kajsa Eklunds avhandling visar att personer som deltagit i ett grupprogram är både säkrare och i mindre behov av hjälp från hemtjänst eller anhöriga ännu drygt två år efter behandling.

– Programmet är kostnadseffektivt, för samma kostnad blir fyra gånger fler personer säkrare i sina vardagliga sysslor, i jämförelse med ett individuellt program. Samhällets kostnader för hemtjänst verkar även minska för dem som deltagit i grupprogrammet, säger Kajsa Eklund.

Studierna som ligger till grund för avhandlingen innefattar 131 personer i åldern 65 till 91 år som deltagit i antingen grupprogrammet eller i ett individuellt program. Deltagarna hade alla av sin ögonläkare remitterats till syncentral för rehabilitering på grund av sin ögonsjukdom.

Tjugoåtta månader efter behandling hade deltagarna i båda programmen fått sin syn ytterligare försämrad, men trots det har gruppdeltagarna blivit både säkrare i vardagen och behållit sin självständighet medan de individuella deltagarna blivit osäkrare och mer beroende av andra personers hjälp. Gruppdeltagarna rapporterar även färre sjukdomssymtom än de individuella deltagarna. Bland annat hade upplevelsen av yrsel och trötthet minskat.

– Att ha träffat andra i samma situation, kunnat utbyta råd och tips, tränat nya sätt att utföra sina sysslor på och att ha lärt sig en problemlösningsmall av arbetsterapeut anses av gruppdeltagarna har varit viktiga delar i grupprogrammet, säger Kajsa Eklund.

Hon anser därför att grupprogrammet bör erbjudas som första alternativ till behandling till äldre personer med förändringar i gula fläcken. I ett första skede på syncentral, men programmet lämpar sig även inom primärvårdens arbetsterapi i samarbete med syncentral. Detta som ett led i att bygga upp en rehabiliteringskedja, något som i dagsläget saknas för denna grupp.

Avhandling för doktorsexamen i arbetsterapi vid Sahlgrenska akademin, institutionen för arbetsterapi och fysioterapi
Avhandlingens titel: A group and activity-based health promotion program for older persons with visual impairment. A summative evaluation
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Leg arbetsterapeut Kajsa Eklund, telefon: 031-773 61 15, 031-40 24 98, 0705-76 13 13, e-post: kajekl@fhs.gu.se

Handledare:
Docent Synneve Dahlin Ivanoff, telefon: 031-773 57 39, 031-40 08 38, e-post: sydi@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera