Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juni 2005

Stor satsning på upprustning av Linneanum

Den stora praktfulla Linnésalen restaureras och Thunbergssalen återställs till 1880-talets utseende med väggar beklädda med herbarieskåp. Det står klart sedan regeringen sagt ja till den renoveringssatsning av Linneanum i Botaniska trädgården som Uppsala universitet och Statens fastighetsverk planerar.

Statens fastighetsverk äger och ansvarar för underhållet av den stora orangeribyggnaden Linneanum i Botaniska trädgården. När en restaurering av fasaden samt Linnésalen, som är i dåligt skick med flera vattenskador, blev aktuell ville Uppsala universitet gärna se en mer omfattande renovering, inkluderande även den norra flygeln. I den bodde och verkade Carl Peter Thunberg, en av Linnés mest namnkunniga lärjungar. Flygeln står i dag tom medan Thunbergssalen sedan slutet av 1800-talet har använts för herbariesamlingar. Statens fastighetsverk ville gärna gå universitetet till mötes, men behövde först godkännande av regeringen.

– Det är viktigt att det blir en fortsatt verksamhet i Botaniska trädgården. En bättre verksamhet än det här kan det inte bli, eftersom det är byggt för detta, säger Jörgen Hammarstedt, fastighetschef för distrikt 4 vid Statens fastighetsverk.

– Detta är en i raden av satsningar av Uppsala universitet som ska lägga grunden för ett värdigt genomförande av Linnéjubileet 2007, säger Bo Sundqvist, rektor vid Uppsala universitet.

Thunbergssalen återställs nu med den inredning som byggdes till i slutet av 1800-talet. Dessutom får byggnaden nya toaletter och anpassas för funktionsnedsatta. Linnésalen restaureras och Linnéstatyn, som länge har stått i universitetsbiblioteket, återförs till sin ursprungliga plats i salen. Projektet omfattar också restaurering av den omgivande trädgården, bland annat av grusgångar och träd.

Totalt omfattar renoveringen cirka 55 miljoner kronor, varav hälften utgör inre renovering av norra flygeln. Universitetet fattade beslut om finansiering av hyran för denna del tidigare i juni. Projekteringen är påbörjad, upphandling sker i höst och restaureringen beräknas vara klar i årsskiftet 2006/2007.

Kontaktinformation
Bo Sundqvist, rektor Uppsala universitet, 018-471 33 10
Jörgen Hammarstedt, fastighetschef Statens fastighetsverk, 018-56 48 01
Lennart Ilke, byggnadschef, Uppsala universitet, 018-471 75 77
Annika Windahl Pontén, Linnéjubileets projektledare, 018-471 25 66, 0704-25 04 20

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera