Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juni 2005

Umeåprofessor leder internationelltsällskap för blodtrycksforskare

Lars Hjalmar Lindholm, professor i allmänmedicin vid Umeå universitet och känd forskare om behandling av högt blodtryck, har valts till näste ordförande i det ledande vetenskapliga sällskapet på området, International Society of Hypertension (ISH).

Lindholm utsågs den 17 juni till “President elect” av ISH:s rådsförsamling, “Council”, vilket innebär att han tillträder som ordförande i samband med organisationens nästa kongress, i Japan oktober 2006. Hans huvuduppdrag blir då att förbereda och arrangera en följande stor kongress, i Berlin juni 2008. Lindholm är sedan 2004 en av föreningens sammanlagt sex “Officers” och har tillhört Council sedan 2000.

ISH är en vetenskaplig sammanslutning med totalt ca 800 högt meriterade forskare över hela världen som medlemmar, bland dem ca 30 svenskar. Man arbetar bl.a. i samarbete med världshälsoorganisationen WHO med internationella riktlinjer, “guidelines”, för blodtrycksbehandling. Det finns också ett motsvarande europeiskt sällskap (ESH) samt ett i USA, ett i Japan och ett för Asien och Stilla havsområdet.

Lindholm, som bl.a. uppmärksammats för sin medverkan i en Lancet-artikel om betablockeraren atenolol, valdes på grundval av ett program i fyra punkter:

1. Nära en miljard människor, mer än en fjärdedel av världens vuxna befolkning, har högt blodtryck och antalet beräknas stiga avsevärt fram till 2025. Därför bör ISH prioritera förebyggande, diagnos, behandling och kontroll av högt blodtryck, särskilt när det gäller billig behandling för bruk i utvecklingsländerna.

2. Ökningen av fetma och diabetes är nästan en epidemi och högt blodtryck är en väsentlig faktor. Därför krävs vetenskapliga möten och samarbete med forskarorganisationer som arbetar på detta område.

3. En stor utmaning för ISH är det faktum att det är väl känt hur högt ska behandlas men att det inte genomförs i praktiken. Det krävs ökat och bättre samarbete med läkare i öppenvården för att åstadkomma detta.

4. ISH behöver rekrytera nya och yngre medlemmar. Dessutom bör kommunikationen inom organisationen förbättras.

Lars Hjalmar Lindholm disputerade 1984 på en avhandling om högt blodtryck, baserad på de klassiska Dalby-studierna i Skåne, och har sedan dess ca 150 vetenskapliga publikationer. Han blev professor vid Medicinska fakulteten i Umeå 1998.

Ytterligare upplysningar:
Lars Hjalmar Lindholm, se http://www.umu.se/phmed/allmmed/personal/larsh_l.htm

Porträttbild kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera