Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 juni 2005

Rekordsatsning på de starkaste forskningsmiljöerna

Från och med den här veckan utlyses cirka tre miljarder kronor till starka forskningsmiljöer. Stödet kommer att betalas ut under tio år framåt. Bakom satsningen står de statliga finansiärerna Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas och FAS.

– Samtliga forskningsmiljöer ska ligga i framkant och kunna konkurrera på den internationella forskningsfronten. Detta är en strukturellt mycket viktig satsning för att Sverige även i fortsättningen ska kunna vara en framstående forsknings- och tillväxtnation, säger i ett gemensamt uttalande de fyra myndighetscheferna; Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet, Per Eriksson, generaldirektör VINNOVA, Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare Formas, samt Rune Åberg, huvudsekreterare FAS.

Satsningen är också intressant för att det är ledningarna för universiteten och högskolorna som måste prioritera vilka miljöer från respektive lärosäte som ska vara med och konkurrera om de stora bidragen. På så sätt skapas förutsättningar för än mer kvalificerade prioriteringar inom svensk forskning.

Fyra stödformer
Det handlar om fyra utlysningar inom olika områden till excellenta forsknings- och innovationsmiljöer
* Linnéstödet – excellent grundforskning inom alla vetenskapsområden (Vetenskapsrådet och Formas)
* Berzelius Center – excellent grundforskning och samverkan med näringsliv och/eller offentlig verksamhet, i syfte att på olika sätt nyttiggöra forskningen (Vetenskapsrådet och VINNOVA)
* VINN Excellence Center – aktiv samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet (VINNOVA)
* FAS-center – starka forskningsmiljöer som befinner sig på internationell toppnivå inom sitt forskningsfält eller som med det extra stödet bedöms kunna nå en internationell topposition. Notera att utlysningen om FAS-center presenteras under senhösten. (FAS)

Beslut och start
Beslut om vilka miljöer som får finansiering kommer under våren 2006. I mitten av 2006 planeras de första stöden att betalas ut. Inom samtliga stödformer ges finansiering i upp till tio år.
Satsningen på stora och långsiktiga forskningsbidrag till starka forskningsmiljöer med internationell konkurrenskraft är en viktig del i regeringens forskningsproposition som i förra veckan beslutades av riksdagen. Staten har även tidigare gjort långsiktiga satsningar på starka forskningsmiljöer, till exempel genom VINNOVAs kompetenscentrum.

Kontaktinformation
Mer information
För mer information om utlysningarna, storlek på respektive satsning, villkor, tider mm se finansiärernas webbplatser: www.vr.se, www.VINNOVA.se, www.formas.se, www.fas.forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera