Artikel från Mistra

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 juni 2005

Al Gore på besök

Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning, arbetar för en kapitalförvaltning som stöder hållbar utveckling. Nu uppmärksammas arbetet av USA:s före detta vice president, Al Gore.

När Mistra bildades år 1994 startade forskningsstiftelsen med ett kapital på 2,5 miljarder kronor. Medlen kom från de tidigare löntagarfonderna. I januari i år var kapitalet 3,2 miljarder kronor.
– Målet är att hela Mistras portfölj vara genomgången till 2007 och så långt som möjligt anpassad till miljö- och etikkriterier, säger Eva Thörnelöf, kanslichef hos Mistra.

Detta arbete har uppmärksammats av Generation Investment Management (Generation). Företaget bildades i början av 2004 av Al Gore, USA:s före detta vice president, och David Blood, tidigare VD från Goldman Sachs Asset Management. Kapitalförvaltningsbolaget har grundprinciper som bygger på hållbar utveckling och långsiktiga investeringar – värderingar som ligger nära Mistra. Detta framkom när Generation nyligen besökte Mistras kansli. Al Gore och kollegorna från Generation var imponerade och uttalat nöjda över att få kontakt med Mistra. Al Gore återvände flera gånger till hur väl Mistras och Generations filosofi liknar varandra.

Generation intresserar sig för Mistra av flera skäl, bland annat genom stiftelsens sätt att förvalta sitt eget kapital. Men även tack vare de rapporter och undersökningar som Mistra har initierat inom området och naturligtvis på grund av dess stöd till forskning för hållbar utveckling och Mistras forskningssatsning inom Sustainable Investments.

Läs hela intervjun med Al Gore i Mistras senaste nyhetsbrev som finns att hämta på www.mistra.org

Kontaktinformation
Anna-Karin Engvall, kommunikationsansvarig Mistra, 08-791 10 27
Eva Thörnelöf, kanslichef Mistra, 08-791 10 26

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera