Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juni 2005

Behövs speciella bilar för äldre?

Ny forsknings visar att seniora bilförare tittar bort från vägen längre jämfört med yngre när de skall trycka på en knapp i bilens interiör. Skillnaden mellan åldersgrupperna är inte stor, men signifikant och tillräcklig för att falla utanför bilindustrins rekommendationer. Det är några av resultaten i en studie som utförts vid Lunds Tekniska Högskola i samverkan med Arbetslivsinstitutet Väst, Göteborg och Saab Automobile AB.

Studien syftade till att öka förståelsen för hur placeringen av tryckknappar påverkar bilkörningen och olika bilförares upplevelse av säkerhet och komfort. Sådan forskning, liksom forskning om interiördesignens inverkan på yngre och äldre förare, har hittills endast gjorts i begränsad omfattning.

– Äldre förare behövde signifikant längre tid på sig för att hitta och hantera en tryckknapp. Och ju längre ner på instrumentpanelen den satt, desto större skillnad. Skillnaden i visuellt beteende mellan åldersgrupperna gav dock inte upphov till någon skillnad i hur mycket bilen svängde fram och tillbaka på vägbanan, berättar Lars Hanson, Tekn Dr. vid institutionen för ergonomi och aerosolteknologi vid LTH.

Knappens placering på instrumentpanelen visade sig ha stor betydelse. Svårast att hitta var knappar som motsvarande nummer 5 och 7 på vanlig nummerdisplay (se bild), medan en placering längst upp till vänster, motsvarande nummer 1 och 2 var enklast. En alternativ lösning tycks vara att placera knappen så att föraren enkelt kan känna sig fram till den. En knapp placerades nämligen precis intill växelspaken och var lätt att hantera för nästan alla förare utan att de behövde ta bort blicken från vägen.

– Förklaringen till att knappar längst upp till vänster var enkla att hitta beror framförallt på att de kan registreras i samma synfält som föraren använder när den kör. Knappar som är placerade något längre bort, däremot, nås inte inom samma synfält, vilket gör att föraren måste vrida huvudet, kommenterar Lars Hanson.

Nästa utmaning för Lars Hanson och hans forskarkollegor är att utforma matematiska modeller av förarnas visuella beteende, vilka kan överföras till datordockor för att utvärdera bilinteriören i tidigt designskede. Vidare ska flera variabler än ålder och knapposition testas, t ex ljuskontrast, precision och reglage. Matematiska modeller av förarens beteende är viktiga för att fordonsindustrin snabbt och billigt ska kunna utforma användarvänliga, säkra och komfortabla bilar.

– En tendens är att bilindustrin i allt högre grad målgruppsanpassar sina bilar, på bilshower finns det t ex nu speciella bilar för tjejer. Resultatet visar att äldre har andra beteenden, förutsättningar och behov än yngre förare. Därför är det inte orealistiskt att göra en version för äldre och en annan för yngre. Utmaningen kanske snarare ligger i att få till en design och marknadsföring som tilltalar äldre förare, resonerar Lars Hanson.

Så gick undersökningen till:
Sammanlagt 32 personer deltog i den aktuella studien som genomfördes på motorvägen mellan Lund och Helsingborg. Hälften av försökspersonerna var över 65 år, och andra hälften var max 29 år med minst fem års körerfarenhet. Under körningen blev försökspersonen tillsagd 96 gånger av forskaren, som satt bredvid i framsätet, att trycka på en av sammanlagt åtta knappar.

I en pilotstudie deltog ett tiotal personer mellan 25 och 50 år, alla med fem år körerfarenhet. De körde på motorvägen mellan Lund och Helsingborg. Den gången fanns det sex knappar, varav fem var placerade på mittkonsolen (där normalt radio, temperaturreglage är placerade) och den sjätte mellan växelspak och handbroms.

Beteendet kartlades med hjälp av en särskild ögonrörelsemätare och mätning av rattrörelser.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta: Lars Hanson, Tekn Dr. vid institutionen för designvetenskaper, Ergonomi och aerosolteknologi vid LTH, Tel: 046-222 40 66, 073-768 66 79, lars.hanson@design.lth.se eller (t om 21 juni) Tania Dukic, Fil Lic, vid Arbetslivsinstitutet Väst, Göteborg, Tel. 031-50 16 51, tania.dukic@niwl.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera