17 juni 2005

Stora forskare om små strukturer

19-23 juni samlas forskare från hela världen i Stockholm för att diskutera nanostrukturer och de fenomen som dyker upp i strukturer med mycket små dimensioner. Bland talarna finns Albert Fert från Frankrike, mannen som upptäckte de fenomen som ligger till grund för dagens datalagring i datorer.

Albert Ferts forskning spänner över ett stort fält men den del som väckt störst uppmärksamhet behandlar hur närvaron av magnetiska fält stör den elektriska ledningsförmågan i nanometerstrukturer och hur dessa effekter kan användas i tekniska tillämpningar.

Bland talarna finns även Gabor Somorjai från University of California i Berkeley, USA, som genom sin utveckling av extremt ytkänslig analysapparatur lyckats revolutionera vår kunskap om katalytiska reaktioner. Framför allt har han kunnat påvisa vikten av att de molekyler som deltar i en katalytisk reaktion snarare rör sig längs ytan än sitter fast på ytan.

Den molekylära insikt som Gabor Somorjai och andra forskare har uppnått har varit viktig vid utveckling av exempelvis bilars katalytiska avgasrenare. På samma sätt förväntas Gabor Somorjais nya forskningsresultat vara yttersta vikt för att kunna utveckla framtidens katalysatorer så att till exempel vår hushållning med energi blir mer effektiv och våra utsläpp i naturen mindre skadlig.

Viktiga områden på konferensen är magnetism, molekylära reaktioner, atomers ordning och struktur i komplexa material.

Konferensen ACSIN/ICTF- som anordnas av forskare vid skolan för mikroelektronik och informationsteknik på KTH tillsammans med kollegor från Uppsala universitet- är en av de största konferenserna inom området och samlar i år omkring 600 forskare och doktorander.


Tid: Konferensen inleds måndag 20 juni kl.8.30

Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö

Kontaktinformation
Kontaktperson: Ulf Karlsson, 08-790 4153, ulfk@imit.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera