Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2005

“Titta inte bara på blodtrycket”

Högt blodtryck är inte ett isolerat hälsoproblem. Både patient och läkare bör känna till att högt blodtryck ofta hänger samman med andra faktorer som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar – och det är i så fall hela uppsättningen riskfaktorer och inte ett enstaka symtom som bör behandlas.

Det menar professorn i kardiologi Leif Erhardt från Lunds universitet, som till en internationell blodtryckskonferens i Milano den 19 juni förberett ett uttalande i denna fråga. Han vill ha konferensens deltagare med sig på ett upprop om det nödvändiga i att se blodtrycksbehandlingen i ett större perspektiv.
– En patient med högt blodtryck kan tro sig få en bra behandling om han eller hon får blodtryckssänkande medicin. Men läkaren bör sätta upp behandlingsmål för även andra riskfaktorer som t ex kolesterol, rökning, övervikt och diabetes, säger Leif Erhardt.
Att ha mer än en av dessa riskfaktorer kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar mellan fem och tio gånger. Då kan också ett bara obetydligt förhöjt blodtryck, till och med nere på 115/75 som idag inte räknas som “högt”, bidra till riskbilden.
Hjärt-kärlsjukdomarna ökar idag kraftigt i västvärlden på grund av att befolkningarna blir äldre, och på grund av fel kost, för lite motion, fetma och diabetes. År 2010 beräknas hjärt-kärlsjukdomarna vara den vanligaste dödsorsaken i västvärlden.
Leif Erhardt och de kollegor som står bakom uppropet vill öka medvetenheten hos både läkare och patienter om att inte bara blodtrycket utan alla hjärt-kärlsjukdomarnas riskfaktorer bör behandlas. Så fort en patient har ett blodtryck högre än 120/80 bör läkaren undersöka den totala riskbilden genom att utnyttja någon av de “risktabeller” som finns. Förebyggande behandling bör startas så tidigt som möjligt, och läkarna får inte dra sig för att ta upp frågor om livsstil, matvanor och rökning oavsett vad patienten ursprungligen sökt för.

Mer information Leif Erhardt, tel 0705-232514 eller e-post Leif.Erhardt@med.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera