Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2005

Placebo kan dämpa känsloupplevelser

Placebo, en helt overksam substans, kan påverka upplevelsen av obehag så att den lindras. Det sker på ett liknande sätt som när placebo lindrar smärta. Dessa nya rön presenteras från Karolinska Institutet i den vetenskapliga tidskriften Neuron.

Placeboeffekten innebär att förväntan av en behandling ger samma effekt som själva behandlingen. Placebo har främst studerats vid smärta där man visat att effekten av smärtstillande medel till stor del är beroende av kroppens egna opioidsystem. Det sista decenniet har förfinade studier visat att graden av förväntan också kraftigt styr hur stort placebosvaret blir.

För ett par år sedan åskådliggjorde professor Martin Ingvars grupp vid Karolinska Institutet processerna vid smärtlindring med placebo genom funktionell avbildning av den mänskliga hjärnan, så kallad fMRI, något som andra grupper senare kunnat replikera.

I den nu publicerade studien har forskargruppen kunnat visa att placeboeffekten verkar på samma sätt vid bearbetning av emotionella upplevelser. Försök gjordes under två dagar då försökspersoner fick titta på ett antal bilder med obehagliga motiv, som exempelvis stympade kroppar. Dag 1 skapades en förväntan hos försökspersonerna att deras upplevelse av obehag när de tittade på bilderna kunde minskas genom att de fick ett ångestdämpande preparat (efter att först ha sett liknande bilder utan behandling). Dag 2 sa man att de skulle få samma behandling, men denna gång fick de bara en overksam substans, placebo. Trots detta upplevde försökspersonerna att bilderna var mindre obehagliga då de trodde att de hade fått det ångestdämpande läkemedlet. Man lyckades alltså skapa en placeboeffekt i upplevelsen av obehag.

Aktiviteten i hjärnan avbildades med fMRI. Bilderna kunde visa hur de processer som bearbetar obehagliga bilder minskade vid placebo.

– Vi kunde också visa att samma nätverk i hjärnan, som aktiverades vid smärtlindring med placebo, aktiverades i den här studien. Effekterna korrelerade både till graden av placebo och till graden av förväntan, berättar artikelförfattaren Predrag Petrovic.

Sammanfattningsvis har studien lyckats generalisera både placeboeffekten och de underliggande processerna från smärtupplevelse till upplevelse av obehag.

Publikation:
Placebo in emotional processing – Induced expectations of anxiety relief activate a generalized modulatory network
Petrovic P, Dietrich T, Fransson P, Andersson J, Carlsson K, Ingvar M.
Neuron, vol 46, 16 juni 2005.
Kommentarer till artikeln kommer i Nature Reviews Neuroscience, juli 2005.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Dr Predrag Petrovic, tel 0735 101211 eller mail; Predrag.petrovic@cns.ki.se
eller
professor Martin Ingvar, tel 08 517 751 34, 0704 841247 eller mail: martin@ingvar.com
båda vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera