Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2005

Internationell utlysning inom europeiska byggnätverket ERABUILD

Sverige, Finland, Frankrike och Österrike utlyser gemensamt medel till forskning om informations- och kommunikationsteknik inom byggandet. Forskningsrådet Formas är tillsammans med BIC, Byggsektorns InnovationsCentrum, Sveriges representanter i ERABUILD och utlyser 500 000 Euro för 2006.

Syftet med utlysningen är att på ett tidigt stadium samla erfarenheter för framtida gemensamma utlysningar mellan forskningsfinansiärer från flera länder. Formas och dess föregångare BFR har tidigare tillsammans med bygg- och fastighetsbranschen medverkat i det framgångsrika nationella FoU-programmet IT Bygg och fastighet 2002. Ett nytt branschgemensamt FoU-program, ICT 2008, har därefter tagits fram. Flera av förslagen i ICT 2008 ligger till grund för nuvarande utlysning.

För svensk forskning är det angeläget att delta och påverka utvecklingen av europaforskningen och underlätta samarbetet mellan forskarna i Europa. ERABUILD är ett nätverk av nationella forskningsprogram som fokuserar på forskning kring “verktyg” för att förbättra hållbart byggande och fastighetsförvaltning.

Kontaktinformation
För mer information se www.formas.se

Jan Sandelin, forskningssekreterare, 08-775 40 24, jan.sandelin@formas.se
Åke Skarendahl, VD BIC, 08-411 16 40, ake.skarendahl@bic.nu
Emilie von Essen, presschef Formas, 08-775 40 38, 0733-50 31 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera