Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2005

Äldre katalysatorer ganska pigga – men nya material krävs för att matcha morgondagens bensinsnåla motorer

Katalysatorers förmåga att ta bort koloxid och oförbrända bensinrester testas vid bilprovningen. Men det tycks snarare vara så att det är reduceringen av kväveoxider som påverkas först i en åldrande katalysator, visar nya resultat från Göteborgs universitet.

På bensindrivna bilar finns en avgaskatalysator som ser till att en stor del av de miljöfarliga ämnena försvinner innan de kommer ut ur avgasröret. Liksom bilen så försämras katalysatorerna med tiden och vid bilprovningen undersöks bland annat hur avgasreningen fungerar. I sin avhandling visar dock Dongmei Zhao att katalysatorer är ganska pigga även på bilar som rullat 10 000 mil, och att det är kväveoxidreduceringen som påverkas först när katalysatorn börjar bli gammal.

För att framtidens katalysatorer ska kunna fungera med nya bensinsnåla motorer, krävs helt nya material. Diesel och så kallade “lean burn”-bensinmotorer är bränslesnåla motorer som minskar utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Emellertid innehåller avgaserna så mycket syre att det är omöjligt att använda vanliga katalysatorer för reningen. Zeoliter är material som idag används med stor framgång exempelvis i kemisk industri. Materialen visar sig ibland även ha förmåga att ta bort kväveoxider från avgaser om förhållandena är de rätta. Dongmei Zhao har i samarbete med Kompetenscentrum i Katalys vid Chalmers undersökt vilka egenskaper zeoliterna bör ha och vilka steg som ingår i de kemiska reaktionerna som sker i zeoliten.

Dongmei Zhao, Institutionen för kemi, disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i miljövetenskap, med inriktning mot oorganisk kemi vid Göteborgs universitet. Avhandlingen har titeln: “Catalysts for Automotive Exhaust Cleaning – Aspects on TWC Deactivation and Lean NOx Reduction”. Disputationen har ägt rum.

Kontaktinformation
Dongmei Zhao (pratar engelska)
Institutionen för kemi, Göteborgs universitet
E-post: dongmei@chem.gu.se
Tel hem: 031-161472
Mobiltfn: 070-128785

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera