Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2005

Forskning förutser det vi inte vet

Vissa saker vet vi.Annat kan vi dra slutsatser om men mycket är som ett oskrivet blad.Jonas Engström, doktorand vid Luleå tekniska universitet, har forskat i tillämpad matematik. Hans forskning handlar om att kunna förutse sådant man inte riktigt vet. Exempelvis hur material som ännu inte börjat användas fungerar i verkligheten.

Att järn leder värme, det vet vi. Koppar leder också värme men om vi skulle blanda de ämnena hur skulle då värmeledningsförmågan se ut?
Detta är ett av de frågetecken som kan redas ut med hjälp av den forskning doktoranden Jonas Engström bedrivit vid Luleå tekniska universitet.
Homogena material, sådana som bara består av ett ämne, fungerar på ett sätt men hur fungerar inhomogena material som är en blandning av två eller fler ämnen?

Kompositer är klassiska inhomogena material. De används bland annat i flygindustrin och deras främsta kännetecken är att de väger lite men är starka.
Jonas Engström har bedrivit forskning i matematik vilket skiljer sig en del från annan forskning. Matematiken är grunden för mycket forskning och kan egentligen liknas vid ett språk. Skräddarsydda material är en av de tillämpningar som kan göras.
Istället för att framställa testmaterial och göra analyser av dem gör Engströms forskning det möjligt att göra datasimuleringar och teoretiska modeller av materialen vilket är betydligt billigare.

Jonas Engström har arbetat med homogeniseringsteorin vilken är en del av den tillämpade matematiken och används inom bland annat materialteknik och strömningsmekanik. Man kan exempelvis beräkna hur grundvatten färdas genom en grusbädd. Han har också arbetat med att analysera vad som händer med inhomogena material där de olika ämnenas fibrer ligger oregelbundet.

Vissa delar av Jonas Engströms forskning har ingen direkt koppling till tillämpningar idag men berikar och utvecklar ämnet matematik i sig.
Jonas Engström disputerade den 14 juni med avhandlingen Some developments of the homogenization theory and related questions.
Han kommer från Luleå och är utbildad civilingenjör i teknisk fysik vid Luleå tekniska universitet.

Kontaktinformation
Upplysningar: Jonas Engström, 0920-49 25 94, jonase@sm.luth.se eller informatör Sofia Eriksson, tel. 0920-49 16 73, 070-698 16 73, sofia.eriksson@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera