Tema

Det är känslan som säljer

Japansk industri är känd för att tillverka produkter som är attraktiva för kunderna. En anledning är att man strävar efter att skapa den rätta känslan. Följden har blivit försäljningssuccéer som sportbilen Mazda MX5, världens mest sålda. En metod för detta, Kansei engineering, har prövats med framgång av välkända tillverkare i Sverige i samverkan med forskare vid Linköpings universitet.

Truckar (BT Industries), dammsugare (Electrolux) och fordonsdetaljer (Saab Automobile, Volvo och Scania) är exempel på produkter där metoden implementerats med goda resultat.

– Kvalitetskänsla är en helhetsupplevelse som påverkas av alla våra sinnen. De företag vi diskuterat med anser att området är mycket viktigt, men de behöver effektivare metoder att undersöka och värdera kvalitetskänslan hos sina produkter, säger Simon Schütte som nu presenterar en doktorsavhandling om Kansei engineering.

Ordet kansei är bildat av två japanska skrivtecken som tillsammans står för känsla eller känslighet, men i begreppet ingår också intuition, estetik och affektion. Konstruktörer och designers har länge försökt ta hänsyn till sådana värden, men de har inte kunnat kvantifiera dem utan litat på sin egen ”magkänsla”. På 1970-talet utvecklade den japanske professorn Mitsuo Nagamachi metoden att mäta kunders och användares intryck av en produkt, och översätta detta till en konstruktionslösning. Slutresultatet blir en kravspecifikation för den nya produkten.

Första steget i en Kansei-studie är att genom intervjuer ta fram en uppsättning ord som beskriver egenskaper hos en viss produkt eller detalj. Sedan får en grupp kunder/användare ta ställning till hur väl dessa begrepp stämmer på olika variabler av design och konstruktion. Resultatet behandlas med statistiska metoder och steg för steg växer den mest attraktiva lösningen fram.

Simon Schütte har anpassat metoden till europeiska förhållanden och beskriver i sin avhandling tre konkreta exempel från svensk industri.

Forskargruppen vid LiU med professor Jörgen Eklund i spetsen är en av de ledande på området i Europa och har sedan flera år ett samarbete med japanska kolleger.


Avhandlingen heter Engineering emotional values in product design – Kansei engineering in development. Disputationen äger rum fredag 17 juni 2005 kl 13.15 i sal C3, C-huset, Linköpings Universitet Campus Valla. Opponent är professor T H C Childs, University of Leeds, England.

Samma dag, 17 juni kl 10-11.45 ger upphovsmannen bakom Kansei engineering, professor Mitsuo Nagamachi vid Hiroshima International University, ett öppet seminarium med inriktning på näringslivet. Plats: Mekaniks seminarierum, hus A ingång 15, B-korridoren, Campus Valla.

Kontaktinformation
Doktoranden Simon Schütte nås på 013-281782, 073-6418278, simsc@ikp.liu.se

Professor Jörgen Eklund nås på 013-282002, jorek@ikp.liu.se

Det är känslan som säljer

 lästid ~ 2 min