Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2005

Mittuniversitetets ekoteknikprojekt lovordas i utvärdering

“Det finns mycket bra möjligheter för Mittuniversitetet att vara en av världens ledande institutioner i ekoteknik”. Så skriver Arto Usenius, professor vid VTT – Technical Research Centre of Finland, i sin externa utvärdering av den första fasen i Mittuniversitetets projekt “Effektivare nyttjande av skog.”

Inom ramen för projektet “Effektivare nyttjande av skog” undersöks och främjas möjligheterna att ersätta förbrukningen av ändliga resurser med ett effektivt nyttjande av förnybara resurser. Exempel på forskningsområden är jämförelsestudier av betong- och trähusbyggande, energihushållning och bioenergi.
– Forskningsresultaten visar på att trähusbyggande, energihushållning och bioenergi kan bidra till att minska nettoutsläppen av växthusgaser, berättar Leif Gustavsson, professor i ekoteknik vid Mittuniversitetet.

Forskarna undersöker också villaägarnas inställning till olika uppvärmningssystem och vilka faktorer som styr valet av system. Studier kring hur rivningsmaterial kan användas för att minska nettoutsläpp av växthusgaser är ett annat aktuellt forskningsområde.

Länsstyrelsen i Jämtland, som stöttar projektet ekonomiskt, har beställt en extern utvärdering. Den första fasen, som omfattar 2002-2004, har utvärderats av professor Arto Usenius vid VTT – Technical Research Centre of Finland.

När det gäller kompetensuppbyggnad anser Arto Usenius att projektet “redan nu klart bidragit med en långsiktig kunskaps-och kompetensuppbyggnad och etablerat en internationell forskargrupp under kort tidsperiod utan tradition av forskarutbildning”. Under projektets andra fas 2005-2007 förväntas fem doktorander disputera.

“Effektivare nyttjande av skog” har hittills resulterat i 31 vetenskapliga artiklar. “Detta är mycket mera än vad man kan förvänta sig. Vanligen börjar man publicera efter ett par år. Artiklarna är också högkvalitativa”, skriver Arto Usenius.

Byggt broar till olika delar av världen
Man har valt att satsa hårt på internationellt samarbete. “Projektet har varit mycket framgångsrikt att bygga broar från Östersund till olika delar av världen”, står det i utvärderingen. Arto Usenius noterar vidare att projektet “medfört att en forskningsplattform har byggts upp inom det eko-tekniska området med erkänd internationell forskarkompetens”.

Han konstaterar vidare att industrin också börjat visa intresse för projektet och att projektet haft betydelse för att utveckla grundutbildningen vid Mittuniversitetets Campus i Östersund, särskilt för mastersprogrammet i ekoteknik- och hållbar utveckling. Slutligen betonar Arto Usenius att projektledaren, professor Leif Gustavsson, “lyckats skapa en fin miljö där projektdeltagare trivs.”

Den andra fasen av projektet Effektivare nyttjande av skog, genomförs 2005-2007.
– Den här positiva utvärderingen känns som en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Leif Gustavsson.

Kontaktinformation
Leif Gustavsson, professor i ekoteknik, Mittuniversitetet, 070-344 70 30

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera