Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2005

Höga partikelhalter på Liseberg Station

Mätningar på Liseberg Station i Göteborg visar att luftens partikelhalter under vardagar är flera gånger högre än på den hårt trafikerade Gårdaleden (E6) som passerar stationen ovan jord. Lisebergsstationens glasvägg mellan tågtunnel och perrong, där resenärer exponeras, halverar dock partikelhalterna. Det visar Svante Sjöstedt i sitt examensarbete i miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

De höga partikelhalterna i tågtunnlar har fått allt mer uppmärksamhet på senare år, framförallt i tunnelbanemiljö. På Liseberg Station, som är Göteborgs enda underjordiska tågstation gjordes partikelmätningar i mars 2005. Mätningar gjordes på perrongen, i tågtunneln och ovan jord vid uteluftsintaget till stationen, nära Gårdaleden.

Resultaten visar att under vardagar med normal tågtrafik är dygnsmedelvärdena för PM 10 och PM 2,5 (partiklar mindre än 2,5 och 10 mikrometer) på perrongen 120 µ g/m 3 respektive 32 µ g/m 3 . Det kan jämföras med miljölagstiftningens miljökvalitetsnormer för utomhusluft som inte tillåter dygnsmedelvärden för PM 10 över 50 µg/m 3 mer än 35 dagar per år. Perrongens halter är betydligt högre än vid den starkt trafikerade Gårdaleden ovan jord.

Halterna på perrongen är halverade jämfört med tågtunneln tack vare den glasavskiljning som finns mellan perrong och tågtunnel på Lisebergsstationen. Glasväggskonstruktionen, som bara öppnas när tåg gör uppehåll, förbättrar därmed luftkvaliteten avsevärt. Resultaten är av stor vikt eftersom nybyggen av tågtunnlar planeras i både Stockholm (Citybanan) och Göteborg (Västlänken).

Tågtrafiken som inte gör uppehåll på Lisebergsstationen (gods- och fjärrtåg) verkar ha större inverkan på perrongens partikelhalter än tågtrafiken som stannar (pendel- och lokaltåg till Kungsbacka och Borås). Förklaringen ligger sannolikt i att de tåg som passerar Lisebergsstationen i hög hastighet, pressar in luftmassor genom glasavskiljningen in i stationsmiljön. Bland de analyserade grundämnena i tågtunnelns och perrongens partiklar står järn för nästan halva partikelmassan. Järnet kommer, liksom de flesta andra grundämnen som analyserats, från slitage av tågens bromsbelägg, hjul och räls.

Kontaktinformation
Svante Sjöstedt
Mobiltfn: 0739-857017
E-post: gussjsva@student.gu.se

Handledare:
Mattias Hallquist, Göteborgs universitet,
Tel: 031-7723289, Mobiltfn:0708-512456
E-post:hallq@chem.gu.se

Jonny Andersson, Miljöförvaltningen,
Tel: 031- 612673, Mobiltfn: 0707-612673

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera