Tema

Komplexa ekosystem överraskar, enligt Nature-artikel från SLU i Umeå

Sambanden mellan biologisk mångfald och ekosystemfunktion är långt mer komplexa än forskarna hittills trott. Artförluster är ibland negativa för ekosystemens funktion, men ibland inte. Det visar en ny studie vid SLU i Umeå, som publiceras i nya numret av den prestigefyllda tidskriften Nature. Studien bygger på experiment utförda på ett 30-tal större och mindre öar i sjöar i Arjeplog.


Större öar påverkades generellt mer negativt av artförluster än mindre öar, visar experimenten, som pågått i sju år. Undersökningen bygger på studier av skogsklädda öar i sjöarna Uddjaur och Hornavan i Arjeplog kommun. Forskningen har utförts av professorerna David Wardle och Olle Zackrisson, institutionen for skoglig vegetationsekologi, SLU i Umeå.

Forskarna har studerat vad som händer med ekosystemens funktion när den biologiska mångfalden minskar. Om ett ekosystem förlorar arter påverkas ekosystemens produktion och näringsomsättning ibland negativt, men effekten av artförlusten beror på vilket ekosystem man studerar.

I internationella forskningssammanhang nämns biodiversitetsförluster ofta som ett hot mot många ekosystem och deras framtida förmåga att klara miljöförändringar. Få forskargrupper har dock tillgång till de data som behövs för att svara på denna typ av komplexa vetenskapliga frågor. På öarna i de stora sjösystemen Uddjaur och Hornavan finner man skogsområden med bästa möjliga förutsättningar för ekosystemstudier i orörd miljö, bland annat därför att de har kunnat utvecklas under årtusenden utan större mänsklig påverkan.

Arjeplogs- och Arvidsjaursområdet har visat sig viktigt som ekologiskt referensområde i Europas utkant, för undersökningar av hur skogar och fjällområden naturligt fungerar utan stark påverkan av luftföroreningar.

Området har också attraherat många utländska forskare till samarbete. Ett stort antal artiklar har under åren publicerats i världens ledande vetenskapliga tidskrifter från detta område. Inget annat försöksområde i Skandinavien torde under de sista tio åren ha legat till grund för så många vetenskapliga prestigeartiklar i tidskrifterna Nature och Science – hittills har sju artiklar publicerats.

Titeln på artikeln är Effects of species and functional group loss on island ecosystem properties.

Kontaktinformation
David A. Wardle, telefon 090-786 84 71.
E-post: David.Wardle@svek.slu.se

Komplexa ekosystem överraskar, enligt Nature-artikel från SLU i Umeå

 lästid ~ 1 min