10 juni 2005

Handelshögskolan först i landet med återackreditering av EQUIS

Handelshögskolan i Stockholm (HHS) är Sveriges första akademiska institution som blir återackrediterad av EQUIS (European Quality Improvement System). Ackrediteringen gäller hela högskolan vilket innebär att samtliga utbildningar, forskning och ledning anses hålla hög kvalitet.

− Det är glädjande att få bekräftat att vi håller en hög internationell standard, säger Lars Bergman, rektor vid HHS.

EQUIS-ackrediteringen är ett internationellt system för kvalitetssäkring av högre ekonomutbildningar i hela världen. En EQUIS-ackreditering riktar sig till hela lärosätet och inte till en enskild utbildning. Processen fram till en ackreditering går ut på att lärosätet gör en gedigen genomgång av sin totala verksamhet, vilket sammanställs i en självvärderingsrapport. Rapporten utgör underlag för en bedömargrupp av akademiker och näringslivsrepresentanter som under några dagar besöker lärosätet och på plats bedömer kvaliteten i verksamheten. Vid besöket träffar gruppen såväl högskoleledningen som studenter.

En erhållen ackreditering måste förnyas var femte år, och den är därmed ett viktigt instrument för att arbeta och förbättra kvaliteten i verksamheten. Hittills har EQUIS ackrediterat 87 lärosäten i 28 länder.

Läs mer om EQUIS: www.efmd.org/html/home.asp

Kontaktinformation
För mer information, kontakta gärna:

Lars Bergman, rektor, Handelshögskolan i Stockholm
Telefon: 08-736 90 00
E-post: lars.bergman@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera