Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2005

Objektiv språkforskning med datorns hjälp

Med hjälp av stora textsamlingar, så kallade korpusar, som läses av datorer har Ylva Berglund studerat engelskans bruk av framtidsuttryck. Hon menar att det är en lämplig metod för att dra slutsatser som inte färgas av forskarens intuition om språket. Avhandlingen läggs fram vid Uppsala universitet den 10 juni.

Korpusar består av olika slags text (till exempel tidningstext, sakprosa, akademisk text) och kan antingen vara sammansatt för att spegla ett språk som helhet eller för att representera en viss version av ett språk (till exempel engelska talad av tonåringar i London 1991-1992). Ylva Berglund har använt olika korpusar för att se vilka faktorer som påverkar valet av uttryck för framtid i modern engelska. Hon finner att typen av text är viktig men visar också på regionala skillnader och skillnader mellan olika typer av talare.

Framtidsuttryck på engelska är ett område som är erkänt svårt att bemästra för icke-engelskatalare. På svenska kan vi säga “jag gör det i morgon”, “jag ska göra det i morgon” eller “jag kommer att göra det i morgon” och det betyder ungefär samma sak. Det är liknande på engelska; man kan, till exempel, säga ” I will do it”, “I am going to do it” eller “I shall do it”. Som språkinlärare kan det vara svårt att veta vilket uttryck man ska välja.

– En fördel med att använda korpusar är att man kan studera språket som det används. Man kan se vilken variant som är vanligast, hur språkbruket varierar mellan olika slags text och hur olika talare använder olika ord och uttryck, säger Ylva Berglund.

I den här studien visas bland annat att “will” är det vanligaste framtidsuttrycket över lag, att “going to” används mer i tal än i skrift och att “shall” är en ovanlig form som har minskat i bruk över tiden och nu används mest i speciella sammanhang.

Korpusar är inget nytt fenomen men det var först med datorns intåg som det blev praktiskt möjligt att samla och automatiskt bearbeta stora mängder text. Under de senaste 20-30 åren har användandet av korpusar ökat dramatiskt.

Kontaktinformation
Ylva Berglund, tel: +44-1865-283 686, mobil: 070-39 211 40, e-post: ylva.berglund@oucs.ox.ac.uk

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera