Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2005

Internationell konferens i Stockholm om kemikalier, hud och hälsa

Många kemikalier som finns i vår omgivning inverkar negativt på vår hud och hälsa. Detta kommer att diskuteras på en internationell vetenskaplig konferens, "Occupational and Environmental Exposures of Skin to Chemicals", i Stockholm den 12-15 juni.

– Våtarbete och hudkontakt med till exempel lösningsmedel, cement och bekämpningsmedel är viktiga orsaker till sjukdom. Nya kemiska ämnen och produkter utvecklas, och det är viktigt att ta reda på om hälsan påverkas och hur vi kan förebygga att människor blir sjuka, säger en av arrangörerna Carola Lidén, professor i yrkes- och miljödermatologi vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Under fyra dagar samlas drygt 200 deltagare från hela världen för att diskutera hudexponering för allergiframkallande, hudirriterande och giftiga ämnen i arbetsmiljön och den allmänna miljön, hur skadlig exponering kan minimeras och hur skadliga effekter kan förebyggas.

– Sverige och EU ligger långt framme inom forskning och lagstiftning för att minska risken för sjukdom av farlig hudexponering, och det är en av huvudorsakerna till varför konferensen hålls i Stockholm i år, säger Carola Lidén.

I USA genomfördes år 2002 den första konferensen av detta slag. I år är arrangörerna Centrum för folkhälsa i Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet, tillsammans med National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) i USA. Konferensen hålls på Karolinska Institutets campus i Solna, Berzelius väg 3.

Konferensen stöds ekonomiskt av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Vårdalstiftelsen, Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen, Statens folkhälsoinstitut och Astma- och allergiförbundet.

För mer information:
Konferensens webbplats: www.cdc.gov/niosh/topics/skin/OEESC2

Carola Lidén, professor i yrkes- och miljödermatologi och ordförande i programkommittén, tfn 070-484 49 12, carola.liden@sll.se

Anders Boman, docent och hudtoxikolog, ordförande i den lokala organisationskommittén, tfn 070-328 90 95, anders.boman@sll.se

Kontaktinformation
Centrum för folkhälsa inom Stockholms läns landsting arbetar för ett friskare samhälle och en bättre hälsa för invånarna i Stockholms län. www.folkhalsoguiden.se

Karolinska Institutet är ett av Europas största medicinska universitet. Verksamhetsidén är att genom forskning, utbildning och information medverka till att förbättra människors hälsa. www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera