Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2005

5 procent färre trafikoffer med nytt antikrocksystem

Ett nytt system som inte bara varnar för krockrisk, utan också självständigt panikbromsar för att lindra en oundviklig kollision, har utvecklats i ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Beräkningar visar att systemet minskar risken för svåra och dödliga trafikskador med fem procent.

Resultaten av projektet som genomförts i samverkan mellan Avdelningen för reglerteknik och kommunikationssystem vid LiU och Volvo Car Corporation offentliggörs nu för första gången i industridoktoranden Jonas Janssons avhandling Collision avoidance theory – with application to automotive collision mitigation.

Systemet bygger huvudsakligen på två komponenter: en radarsensor som mäter avståndet till framförvarande fordon och en dator som fattar beslut och slår till bromsarna om så behövs. Detta sker mindre än en sekund före den oundvikliga kollisionen – om föraren inte dessförinnan uppmärksammat varningssignalerna från systemet. Om hastigheten minskas med mellan noll och 15 kilometer i timmen minskar skaderisken med 15 procent, räknat på befintlig olycksstatistik för påkörningsolyckor bakifrån. Eftersom sådana olyckor svarar för en tredjedel av alla kollisioner som leder till skador, betyder det en total minskning av svåra och dödliga skador med fem procent.

Jonas Jansson har i samarbete med Volvo utvecklat två demonstrationsbilar som körts på testbana med uppblåsbara ballongbilar som figuranter. Resultaten visar att systemet genom panikbromsning klarar av att reducera hastigheten enligt förväntningarna, och i vissa fall betydligt mer än 15 km/h fram till kollisionsögonblicket.

Bilarna har också testats i vanlig trafik med bromsautomatiken frånkopplad. Även vid normal körning är en trafikmiljö full av störande signaler vilket skulle kunna ge upphov till falsklarm från systemet, vilket självklart måste undvikas. Kompletterat med ytterligare en målföljningssensor har systemet blivit tillräckligt robust.

Tekniken bygger på statistiska riskmått som dels väger in ofrånkomliga mätfel från sensorerna, dels tar hänsyn till flera fordon i bilens närhet och deras möjliga manövrar. Bromsarna aktiveras först när risken för kollision är i det närmaste 100 procent.

Kontaktinformation
Jonas Jansson nås på 013-286697, 0702-195156 eller jjansso1@volvocars.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera