Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2005

Protein ger hopp om nya kolesterolsänkande mediciner

En forskargrupp från Ludwiginstitutet, Uppsala universitet, har tillsammans med forskare från Harvard Medical School hittat en ny målmolekyl, Fbw7, för utveckling av läkemedel som potentiellt kan komplettera eller ersätta statiner för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar. Resultaten publiceras i dag i det nya numret av den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism.

Kolesterol är ett fettliknande ämne, som bland annat behövs för att bygga upp våra celler och för att bilda hormoner. Den mängd vi behöver kan kroppen bilda själv, men våra matvanor leder ofta till för mycket kolesterol. Överskottet lagras då i kärlväggarna och ökar därmed risken för hjärt- och kärlsjukdom, den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Personer med hjärt- och kärlsjukdom löper dessutom ökad risk att drabbas av övervikt och diabetes.

Proteinet SREBP reglerar de gener som kontrollerar mängden kolesterol och andra fetter i cellen. SREBP:s förmåga att reglera nybildning, omsättning och upptag av kolesterol från blodet är mycket viktig i levern där stora mängder kolesterol tas upp och oskadliggörs. SREBP är därför en lämplig målmolekyl för utveckling av nya läkemedel mot hjärt- kärlsjukdomar, övervikt och diabetes.

Den vanligaste medicinska behandlingen av förhöjda kolesterolnivåer är i dag en grupp läkemedel som kallas statiner. Dessa läkemedel aktiverar SREBP och stimulerar därmed leverns förmåga att oskadliggöra kolesterol. I höga doser kan dock statiner ge biverkningar eftersom de också blockerar nybildning av behövligt kolesterol i kroppens övriga celler.
– Den nyttiga effekten sker framför allt i leverns upptag från blodet, förklarar Johan Ericsson, som lett studien.

Hans grupp upptäckte i sina molekylära studier av proteinet SREBP att det hade ett bindningsställe som borde passa för proteinet Fbw7, som identifierats av Harvardforskarna. Det visade sig att Fbw7 hämmade omsättningen av fett genom att bryta ned SREBP. Inaktivering av Fbw7 ledde följaktligen till ökad mängd SREBP och ökat upptag av kolesterol.
– Nu behöver vi titta närmare på mekanismerna bakom interaktionen mellan dessa två molekyler. Fbw7 har även andra viktiga funktioner i cellen, så målet är att kunna slå ut enbart dess effekt på SREBP, säger Johan Ericsson.

Länk till tidskriften: http://www.cellmetabolism.org

Kontaktinformation
För mer information: Johan Ericsson 018-16 04 05, eller Johan.Ericsson@LICR.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera