Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2005

Förslag till ny rektor klart

Den rekryteringsgrupp som haft som uppgift att få fram förslag på vem som ska bli ny rektor vid Luleå tekniska universitet har i dag slutfört sitt arbete. Under dagen träffar de så kallade hörandegrupperna den slutkandidat som en enig rekryteringsgrupp efter en ingående process valt som slutkandidat.Den 17 juni lägger rekryteringsgruppen fram sitt förslag för universitetsstyrelsen – ett förslag som innebär att man föreslår styrelsen att i sin tur föreslå regeringen att utse Pia Sandvik Wiklund till ny rektor vid Luleå tekniska universitet från den 1 januari 2006.

Rekryteringsgruppen – som bestått av universitetsstyrelsens ordförande Anders Sundström, de externa styrelseledamöterna Lars-Eric Aaro och Kristina Mårtensson, verksamhetsföreträdarna Kerstin Öhrling och Lars Stehn, de båda kårordförandena Erica Josbrandt och Måns Montell samt Lars Lassinantti som representerat de fackliga organisationerna – har under ett antal månader arbetat med rekryteringen av en ny rektor för Skandinaviens nordligaste tekniska universitet.
Till sin hjälp har man haft rekryteringsföretaget Accord Group Executive Search och totalt har det funnits 35 presumtiva externa kandidater, 20 män och 15 kvinnor. Till dem ska läggas sju interna kandidater.

Efter det att samtliga intressenter kontaktats återstod nio kandidater, en kvinna och åtta män. Sju intervjuer har genomförts och rekryteringsgruppen har alltså därefter valt att gå vidare med Pia Sandvik Wiklund som slutkandidat.

– Det gör vi eftersom vi anser att Pia Sandvik Wiklund har precis den kompetens vi anser att vår nya rektor ska ha – hon motsvarar helt enkelt våra förväntningar fullt ut, säger rekryteringsgruppens ordförande Anders Sundström i en kommentar.

– I valet ingår också en samlad bedömning av Pia Sandvik Wiklunds tidigare erfarenheter samt referenser, den psykologiska personbedömningen och det intryck rekryteringsgruppen fått när vi träffat henne. Inte minst viktigt är rekryteringsgruppens bedömning att Pia Sandvik Wiklund i högre grad än andra kandidater svarat mot det bärande kriteriet i kravprofilen på ledarkompetens.

Enligt regelverket ska tre hörandegrupper – en för lärare, en för studenter och en för övriga anställda – träffa den kandidat som rekyteringsgruppen förordar, och så sker också under onsdagen.
Den 17 juni samlas sedan universitetsstyrelsen till extra sammanträde med en enda fråga på dagordningen – nämligen att fatta beslut om rekryteringsgruppens förslag att föreslå regeringen att utse Pia Sandvik Wiklund till ny rektor vid Luleå tekniska universitet.

Pia Sandvik Wiklund är i dag docent i kvalitetsteknik och prorektor vid Mittuniversitetet. Nyligen överlämnade Sandvik Wiklund den utredning hon fått regeringens uppdrag att genomföra och som handlar om fördelningen av regeringens ekonomiska resurser för grundutbildningen till universitet och högskolor – en utrednig som kommit till med anledning av att regeringen anser att det krävs mer av profilering, samverkan och arbetsfördelning mellan de svenska lärosätena för att stärka den internationella konkurrenskraften inom den högre utbildningen.

Förutom att Pia Sandvik Wiklund anses ha god förankring i vetenskapssamhället och erfarenhet av både grundutbildning och forskning, gör rekryteringsgruppen också bedömningen att hon har ett starkt och väldokumenterat ledarskap där struktur, uthållighet och kommunikativ förmåga ingår som viktiga komponenter. Vidare har hon erfarenhet av ledarskap inom både näringsliv och akademi – hon har bland annat arbetat som kvalitetschef på Ericsson Utvecklings AB och Solectron Sweden AB – och hon bedöms ha ett stort kontaktnät inom hela universitets- och högskolevärlden.

Pia Sandvik-Wiklund, som är född 1964, gift och tvåbarns-mamma, har dessutom ett förflutet på Luleå tekniska universitet. Mellan februari 1997 och oktober 1999 arbetade hon som lektor i kvalitetsteknik på Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap i nära samarbete med bland andra universitetets professor i kvalitetsledning, Bengt Klefsjö.
Pia Sandvik Wiklund utsågs till docent i kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet i juni 2002.

Om universitetsstyrelsen och därefter regeringen går på rekryteringsgruppens linje tillträder Pia Sandvik Wiklund sitt förordnande som rektor vid Luleå tekniska universitet den 1 januari 2006.

Då blir Luleå tekniska universitet dessutom “historiskt” – inget universitet i Sverige har nämligen någonsin tidigare haft en kvinnlig rektor som efterträtts av ytterligare en kvinna.

Kontaktinformation
Upplysningar: Rekryteringsgruppens ordförande Anders Sundström, tel. 070-589 19 11, verksamhetsföreträdare Lars Stehn, tel. 070-326 29 86, Luleå studentkårs ordförande Erika Josbrandt, tel. 070-529 25 44 eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera