Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2005

Vanligt blodprov kan visa risk för hjärtsvikt

En lätt förhöjd sänka ökar risken för att utveckla hjärtsvikt. Det visar forskare vid Uppsala universitet i en studie som publiceras i dagens nummer av den vetenskapliga tidskriften Journal of the American College of Cardiology.

Hjärtsvikt är en folksjukdom som orsakar mycket lidande, med en sjuklighet och dödlighet som är jämförbar med många cancersjukdomar. I dagens nummer av tidskriften Journal of the American College of Cardiology publiceras en artikel från en forskargrupp på enheten för geriatrik vid Uppsala universitet som visar att ett så billigt och enkelt test som sänkereaktion kan påvisa ökad risk för hjärtsvikt.

– Det finns två tidigare studier som tyder på att inflammationer är viktigt för utvecklingen av hjärtsvikt, men i dessa användes betydligt dyrare och mer svårtillgängliga markörer av inflammation. Vår studie bekräftar inflammationshypotesen, men visar också att det räcker med ett blodprov som tas rutinmässig ute på vårdcentralerna, säger Erik Ingelsson, en av forskarna i gruppen.

De män som hade en sänka över 11 vid 50 års ålder hade nära 50 procent ökad risk för hjärtsvikt under de 30 år som studien pågick, jämfört med de som hade en sänka under 6. Fynden var oberoende av alla tidigare kända riskfaktorer för hjärtsvikt, inklusive hjärtinfarkt. Resultaten bekräftar att en låggradig generell inflammation är involverad i utvecklingen av hjärtsvikt.

– Dessa fynd skulle kunna förbättra riskbedömning och kanske även på sikt få konsekvenser för den förebyggande behandlingen, säger Erik Ingelsson.

Resultaten kommer från den forskning som bedrivs inom ramen för ULSAM (Uppsala Longitudinal Study of Adult Men), en studie av drygt 2 000 män som startades 1970 och som har genererat en stor mängd forskningsresultat under årens lopp.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Erik Ingelsson, 018-51 55 73, 070-756 39 44, eller via e-post: erik.ingelsson@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera