Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2005

Tama nötkreatur kom från öst och syd till Europa

Tidiga europeiska bondesamhällen använde sig av redan tama nötkreatur som härstammade från Turkiet och Mellanöstern hellre än att försöka domesticera lokala uroxar. Det visar en internationell forskargrupp ledd från Uppsala universitet i dagens nummer av den amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

En av de viktigaste processerna i människans historia är den övergång från jägar- och samlarsamhälle till bondesamhälle som ägde rum under stenåldern. Denna förändring lade grunden för den samhällsutveckling vi sett under de senaste 10 000 åren. Vi har en relativt bra bild av när det skedde, men inte hur. I ett samarbete med forskare från Spanien, Storbritannien och Tyskland har Uppsalaforskarna Anders Götherström, Hans Ellegren och Cecilia Anderung med hjälp av DNA undersökt hur nötkreatur kom att skapa basen för de tidiga bondesamhällena i Europa.

– Vi har arbetat med DNA från nötkreaturslämningar från Spanien och Tyskland daterade till bronsåldern och bondestenåldern, berättar Anders Götherström.

Det spanska materialet kommer huvudsakligen från Atapuerca, ett grottkomplex känt för att innehålla fossil från tidiga hominider. Det tyska materialet kommer från fyndplatser kring Dresden och dateras till de tidigaste centraleuropeiska bondesamhällena. Resultatet visar att huvuddelen av de europeiska nötkreaturen, under bondestenåldern så väl som i dag, har sitt ursprung utanför Europa.

– Genetiskt skiljer de sig från de europeiska uroxar som undersökts och ser snarare ut att härstamma från de områden som tidigast utvecklade bondesamhällen, det vill säga Turkiet och Mellanöstern, säger Anders Götherström.

De spanska nötkreatursbenen skiljer sig dock något från de tyska, där ett afrikanskt ursprung kunde påvisas i något enstaka fall. Det tyder på att kontakterna över Gibraltar var tillräckligt utvecklade för att påverka samhällena på respektive sida redan under bronsåldern och bondestenåldern. Men det fanns också spår av lokal uroxe i de förhistoriska spanska djuren.

– Det kan antingen betyda att endast en mindre del lokala uroxar användes i tidig boskapsskötsel, eller att uroxen fortfarande jagades under bondestenåldern i Spanien.

Kontaktinformation
Anders Götherström kan nås på 018-471 6483 eller Anders.Gotherstrom@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera