Artikel från Mistra
7 juni 2005

Handelspolitik och hållbar utveckling

Ett nytt forskningsprogram ska startas för att få den internationella handeln att bidra till hållbar utveckling. Forskningen ska stödja svenska och europeiska aktörer, främst förhandlare, så att de kan införliva miljöaspekter i det internationella handelsarbetet. Det ska ske genom ny kunskap och nya vetenskapliga verktyg.

Utlysningen riktas till forskare som kan bidra till nytänkande och helhetssyn inom miljö och internationell handel och kan integrera olika typer av vetenskapliga discipliner, dvs såväl samhällsvetenskap som humaniora och naturvetenskap/teknik. Användarnyttan står, som alltid i Mistrasammanhang, i fokus.

– Den primära målgruppen är politiker och tjänstemän som förhandlar. I en förlängning kommer även andra aktörer, som företag som bedriver internationell handel, att kunna dra nytta av forskningen, säger Marie Uhrwing, programansvarig vid Mistras kansli.

Tre strategiska forskningsområden lyfts fram i utlysningen; Hur kan man utveckla arbetet med standardisering och produktkedjor för att föra in miljöaspekter? Hur kan relationen mellan WTO och internationella miljöavtal utvecklas? Hur kan begreppet hållbar utveckling göras mer konkret och tillämpbart i WTO:s arbete?

I utlysningen av programmet Trade and Environment kan forskare ansöka om medel i en första fas om tre år på upp till 15 miljoner kronor. Fler faser kan komma att utformas.

Kontaktinformation
Marie Uhrwing
Programansvarig, samhällsvetenskap och humaniora
E-mail: marie.uhrwing@mistra.org
Tel: 08-791 10 25

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera