Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2005

Turister är villiga att ge frivilliga bidrag till naturturism

Skidåkande turister kan tänka sig att ge frivilliga ekonomiska bidrag för att få en hög kvalitet på skidspåren. Det visar Tobias Heldt i sin avhandling vid Uppsala universitet. Av resultaten framgår också att turisternas vilja att bidra ökar om de informeras om att många andra har bidragit. Tobias Heldt försvarar sin avhandling den 3 juni.

Både regionala och nationella företrädare har förhoppningar om att turistnäringen med naturen som bas ska utvecklas och skapa arbetstillfällen framför allt i glesbygdsområden. Tack vare allemansrätten är naturen tillgänglig för rekreation och turism, men allemansrätten sätter också begränsningar för vilken utveckling som är tänkbar.

Problemet med att inte kunna ta direkt betalt för investeringar som höjer kvaliteten på naturturistupplevelser gör det exempelvis svårt för turistföretag att garantera hög kvalitet på vissa tjänster. Till exempel saknas möjligheten att ta betalt för ökade prepareringsinsatser för längdspår och skoterleder.

Tobias Heldt har undersökt om turister skulle vara beredda att frivilligt ge bidrag för att finansiera preparerade längdskidspår. Genom fältexperiment vid Säfsen Resort i södra Dalarna och Hovfjället i östra Värmland kom han fram till att turisternas vilja att bidra ekonomiskt ökade från 22 procent till 44 procent när de informerades om att en stor andel turister tidigare hade bidragit.

Vid turistanläggningen i Säfsen finns ett system där skidåkarna frivilligt och oövervakat får lägga pengar i en sparbössa. Där gjorde Tobias Heldt en enkätundersökning för att ta reda på hur många som betalade och vad de ansåg om systemet. I Hovfjället uppmanar turistanläggningen skidåkarna att betala en spåravgift. En gång om året gör anläggningen stickprovskontroller och frågar om skidåkarna har betalat, men den enda påföljden om de inte har betalt blir en uppmaning att betala. Även här gjorde Tobias Heldt en enkätundersökning, som visade att dessa informella sanktioner ledde till att fler turister, 80 procent, bidrog ekonomiskt jämfört med Säfsen, där inga sanktioner fanns.

– Resultaten i avhandlingen kan användas för att till en viss grad utveckla naturturismen i Sverige under rådande allemansrätt, anser Tobias Heldt.

Kontaktinformation
Tobias Heldt, tel: 018-471 11 29, mobil: 070-525 68 57, e-post: tobias.heldt@nek.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera