Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2005

KI och FOI kraftsamlar inom forskningen tillsammans

Karolinska Institutet och FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) kraftsamlar för att utveckla två forskningsområden som är viktiga både för civilsamhället och för försvaret. Centrum för omgivningsfysiologi och centrum för traumaforskning som invigs i dag, onsdag den 1 juni.

Centrum för omgivningsfysiologi
Omgivningsfysiologi handlar om hur celler, organsystem och individer påverkas av den yttre miljön. Eller i korthet, hur omgivningar kan utgöra belastningar på människan. Det kan vara höga och låga temperaturer, höga och låga tryck, G-belastning, eller vanligt fysiskt arbete. Området är intressant överallt där det förekommer belastningar som till exempel vid räddningstjänst.

– Kunskap om människans uthållighet och skyddsbehov har blivit allt mer efterfrågad, säger Ulf Bergh från FOI.

– Typiskt för forskningsområdet är att grupperna är små och resurserna är dyra. Det är inte gott om tryckkamrar och humancentrifuger i världen. Antalet forskare på område är få, många har lockats till andra områden som molekylärforskning och genforskning. Om man lägger ihop allt som finns vid detta centrum så finns det inte så många motsvarigheter i världen, menar Dag Linnarsson, professor på Karolinska Institutet.

Centrum för traumaforskning
Trauma är det som dödar de flesta svenskar under 44 år. En anledning är det ökade våldet i samhället. Trots detta bedrivs knappt någon traumaforskning i Sverige i dag.

– Det är svårt att forska på patienter, menar Louis Riddez, överläkare vid traumaenheten på Karolinska universitetssjukhuset och en av Sveriges ledande experter på katastrofmedicin. Civila olycksfall och militära olycksfall är inte så olika som man kan tro. De flesta svenska soldater utomlands som skadas är trafikoffer. Vi ser också mer av “militärt våld” som skjutningar och knivhugg i samhället.

Med detta nya centrum kan vi få en symbios mellan militär och civil traumaforskning därför att vi forskar på likartade skador.

– Militär medicinsk forskning kan för den civila vården te sig lite udda. Det handlar om skottskador och ballistik. Vad som händer i kroppen när energi tränger in. Men forskningen är intressant därför att FOI också studerar hur man ska skydda sig mot till exempel kulor. Ballistikforskningen kan också ändra på lagar, så att onödigt inhuman ammunition kan förbjudas. Forskning om minskador är också väldigt angelägen. Minor kallas djävulens utsådd. Långt efter krigets slut drabbas civila. Här skulle den militära forskningen kunna ge stor civil nytta, säger Louis Riddez.

Invigning av Centrum för omgivningsfysiologi, onsdag 1 juni kl. 10.00, Hillarpssalen, Retzius väg 8, Karolinska Institutet.
Invigning av Centrum för traumaforskning kl. 14.00 – 16.00, Hillarpssalen, Retzius väg 8, Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
Professor Dag Linnarsson, Karolinska Institutet, tel 08-524 86890, 070-594 4401.
Ulf Bergh, FOI, tel 08-524 839 65, 070-927 73 73
Louis Riddez, Karolinska Universitetssjukhuset, tel 08-517 752 35
Pressekreterare Sabina Bossi, Karolinska Institutet, tel 08-524 838 95, sabina.bossi@admin.ki.se
Presskontakt Åsa Ivarsson, FOI , tel 073-444 77 55

Centrum för omgivningsfysiologi: http://www.strc.se/
FOI: http://www.foi.se
KI: http://info.ki.se/index_se.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera