Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2005

Ny kunskap om kroppens ärrbildning

Transplantation av hudceller minskar ärrbildning i brännskador. Doktoranden Daniel Nowinski presenterar för första gången en möjlig förklaring till det; överhudscellerna minskar bildningen av proteinet CTGF i läderhuden. Daniel Nowinski försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 3 juni.

Djupa brännskador leder ofta till tjocka, vanställande ärr som den brännskadade patienten måste leva med långt efter det att såren har läkt. Ärrvävnaden som bildas av läderhudens (det djupare lagret i huden) celler har dålig elasticitet och drar ihop sig, vilket ofta försvårar rörligheten i leder och påverkar mimiken i ansiktet.

Man vet att tidig täckning av brännskador med hudtransplantat minskar ärrbildningen och man tror att detta delvis beror på att överhudens celler kan få läderhuden att avbryta sin produktion av ärrvävnad. Daniel Nowinski har studerat hur de olika celltyperna påverkar varandra med hjälp av en cellodlingsmodell där cellerna odlas tillsammans och kan kommunicera med varandra genom lösliga signalmolekyler.

Resultaten visar att överhudens celler minskade läderhudens produktion av ett protein som kallas connective tissue growth factor, CTGF, genom att utsöndra en löslig signalmolekyl kallad interleukin-1-alfa. Med hjälp av vävnadsprover från brännskadade patienter visar Daniel Nowinski att mängden CTGF minskar i läderhuden efter framgångsrik hudtransplantation.

Sammanfattningsvis presenterar Daniel Nowinski bevis för att överhudsceller minskar bildningen av CTGF i läderhudens celler, och föreslår att denna mekanism förklarar överhudscellernas förmåga att minska ärrbildning. Hans resultat är av betydelse för utvecklingen av behandling mot skadlig ärrbildning som orsakar funktionella handikapp och allvarligt lidande för människor som har överlevt svåra brännskador.

Daniel Nowinski är ST-läkare och arbetar på plastikkirurgen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kontaktinformation
Daniel Nowinski, tel: 070-304 72 68, e-post: daniel.nowinski@akademiska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera