Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2005

Marknadsorientering viktig även för facket

Fackliga organisationer i de västliga ekonomierna står inför en enorm utmaning. Åldrande befolkningar kommer att resultera i minskande medlemstal. De som lämnar arbetsmarknaden kommer att ersättas av färre, men bättre utbildad, personal. Det är en överlevnadsfråga för fackliga organisationer att kunna attrahera dessa unga, välutbildade personer. Fackliga strategier måste därför anpassas efter intressen och behov hos dessa presumtiva medlemmar.

− Strategisk positionering syftar till att långsiktigt profilera organisationen med utgångspunkt från medlemmarnas behov och i förhållande till konkurrenter. Tjänsteinnovation syftar till att utforma tjänster som gör det möjligt att vinna och bibehålla medlemmar. Dessa båda områden är centrala för de fackliga organisationerna, säger Hans Björkman, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS).

Hans Björkman beskriver i sin doktorsavhandling “Learning from Members. Tools for strategic positioning and service innovation in trade unions” hur Sif använt sig av marknadsorienteringsmetoder för att förnya sin verksamhet. Bland annat har Sif genomfört undersökningar om medlemstillfredsställelse och gruppintervjuer.

Många fackliga organisationer försöker idag att i allt större utsträckning marknadsorientera sin verksamhet. För att göra medlemskapet mer attraktivt, lägger de ned större kraft än tidigare på att lära av nuvarande och presumtiva medlemmar. Samtidigt iakttas de konkurrerande organisationerna mer noggrant.

Fackliga organisationer styrs dels som företag, av en ledningsgrupp med underlydande chefer (administrativt system), dels genom demokratiskt deltagande av medlemmar och förtroendevalda (representativt system). Avhandlingen har visat att användande av marknadsorienteringsmetoder kan stärka det administrativa systemet utan att störa eller störas av det representativa systemet.


Doktorsavhandlingen “Learning from members. Tools for strategic positioning and service innovation in trade unions.” kan beställas från Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, e-post: efi@hhs.se.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna:

Hans Björkman, Sif
Tel. 08-50 89 78 31
E-post: hans.bjorkman@sif.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera