Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2005

Frästa räfflor ger säkrare landsvägar.

En studie från VTI visar att frästa räfflor i mitten på tvåfältsväg sannolikt är en utmärkt åtgärd för att minska antalet mötesolyckor som inträffar på grund av att trötta och distraherade förare omedvetet lämnar körfältet.

Studien visar att frästa räfflor i mitten av vägen bland annat får förarna av personbilar att sänka sin hastighet och hålla längre avstånd till vägens mitt. Frästa räfflor har visat sig fungera bra på svenska landsvägar som inte är tillräckligt breda för att ha en mittbarriär, som vajerräcke. Det kan dock inte påvisas några effekter i förändrat beteende hos förare av tunga fordon.

– Frästa räfflor hjälper föraren genom såväl ljudupplevelse som genom vibrationer i fordonet, i sätet och i ratten. Dessa signaler kan förhindra att föraren ofrivilligt överskrider mittlinjen t.ex. beroende på att han/hon är trött eller distraherad, säger Anna Anund , forskare på VTI.

Resultat ur studien:

• Den största vinningen med räfflorna var enligt förarna att dessa kommer att påkalla uppmärksamhet hos förare när de omedvetet är på väg över vägens mitt (94 %).

• Personbilsförarna sänkte hastigheten signifikant med i genomsnitt 1,8 km/h sett över samtliga mätplatser

• Personbilsförarna körde i genomsnitt cirka 5 centimeter närmare vägkanten när vägen var försedd med räfflor jämfört med utan räfflor.

• 76 % av förarna svarade att de skulle känna sig tryggare om det fanns räfflor i mitten av vägen

• 83 % sade att de skulle känna sig säkrare på att de själva inte omedvetet kom över på fel körbana

• 88 % trodde att mitträfflor är ett bra sätt att öka trafiksäkerheten.


Räfflorna kan även ge ett förbättrat förarens beteende, genom att göra så att föraren medvetet undviker att passera mittlinjen på olämpliga vägsträckor. Detta kan i sin tur resultera i att antalet omkörningar och skärningar i kurvor reduceras.

Den räffla som valdes för studien har benämnts “Målillaräfflan”. Räfflorna har frästs med ett centrumavstånd på 1,2 m. Räfflan är 35 cm bred, 15 cm lång och har ett djup på ungefär 1,0 cm. Försökssträckan är 14 km lång och finns på riksväg 34, mellan Målilla och Hultsfred. Räfflorna utvärderades genom trafikmätning, vägkantsintervjuer och observationer.

Kontaktinformation
Anna Anund, forskare, tfn: 013-20 43 27, 0706-759 368, anna.anund@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera